X hits on this document

381 views

0 shares

0 downloads

0 comments

29 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 35)

BIJLAGE 4

MODEL VAN VERGUNNINGSAANVRAAG

“FISCAAL VERTEGENWOORDIGER”

1.

Naam en voornamen of handelsnaam (1):

2.

Adres (1):

3.

Datum van publicatie van de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad (2):

4.

Omschrijving van de boekhouding die voor de leveringen van de producten wordt gehouden en plaats waar zij ter beschikking van de administratie wordt gehouden:

5.

Datum van afsluiting van de boekhoudkundige geschriften:

6.

Gegevens met betrekking tot de soort of de soorten producten waarvoor de vergunning is bestemd:

7.

Hoeveelheid producten, onderscheiden naar soort, waarvoor naar verwachting door de fiscaal vertegenwoordiger per jaar de accijns zal verschuldigd zijn:

8.

Naam en voornamen of firmanaam, adres, en eventueel accijnsnummer van de persoon waarvoor als fiscaal vertegenwoordiger wordt opgetreden:

9.

Bijlagen (3):

Datum:

Handtekening: (4)

Document info
Document views381
Page views466
Page last viewedTue Jan 24 16:18:05 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments