X hits on this document

354 views

0 shares

0 downloads

0 comments

30 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 36)

BIJLAGE 4 (vervolg 1)

Verwijzingen

(1)

Deze vermelding is niet nodig wanneer de aanvraag op een briefhoofd van de aanvrager is gedaan, waarop deze gegevens voorkomen.

(2)

Alleen indien de aanvrager een rechtspersoon is.

(3)

Statuten, verklaring van de verkoper waaruit blijkt dat diegene die het verzoek indient door hem is gemachtigd op te treden als fiscaal vertegenwoordiger.

(4)

Wanneer de ondertekenaar een rechtspersoon is, de naam en de voornamen en de handtekening door de vermelding van zijn functie laten volgen.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 18 maart 2010.

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS

Document info
Document views354
Page views439
Page last viewedFri Jan 20 20:49:27 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments