X hits on this document

380 views

0 shares

0 downloads

0 comments

42 / 58

BIJLAGE 9 (vervolg 1)

Toelichting

1.De naam en de voornamen of de firmanaam en het volledige adres van de vergunninghouder vermelden.

3.Aanduiding van naam, voornamen of de firmanaam en het volledige adres van de persoon waarvoor de fiscaal vertegenwoordiger optreedt.

4.Het kantoor vermelden, bevoegd voor de controle van de fiscaal vertegenwoordiger, alsmede de volledige gegevens van dit kantoor.

4a.De controle-autoriteit vermelden, bevoegd voor de controle van de fiscaal vertegenwoordiger, alsmede de volledige gegevens van deze autoriteit.

5.Duid de productcode aan zoals vermeld in lijst 11 van bijlage 2 van de Verordening nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 (Publicatieblad nummer L197 van 29 juli 2009).

6.De datum en de referte van de aanvraag tot vergunning vermelden.

7.De nauwkeurige aanduiding van de plaats waar de boekhouding ter beschikking van de administratie wordt gehouden vermelden.

8.Het bedrag van de zekerheid vermelden.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 18 maart 2010.

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS

Document info
Document views380
Page views465
Page last viewedTue Jan 24 15:17:36 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments