X hits on this document

334 views

0 shares

0 downloads

0 comments

44 / 58

BIJLAGE 10 (vervolg 1)

Toelichting

1.Vermeld de naam en voornaam of de firmanaam en het volledige adres van de titularis.

2.Vermeld volgend op de voorafgedrukte aanduiding :

de letterB (Brussel)

M (Bergen)

L (Luik)

A (Antwerpen)

G (Gent)

H (Hasselt)

In functie van de desbetreffende gewestelijke directie, gevolgd door een nummer bestaande uit drie cijfers, komende uit een ononderbroken reeks.

4.Datum van inwerkingtreding van de vergunning.

5.De beoogde beweging omschrijven, alsook de lidstaat betrokken bij de cabotage.

6.De autoriteit aanduiden die bevoegd is voor de boekhoudkundige controle van de titularis, alsook het volledige adres van deze autoriteit.

7. Duid de productcode aan zoals vermeld in lijst 11 van bijlage 2 van de Verordening nr. 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 (Publicatieblad nummer L197 van 29 juli 2009).

9.De plaats aanduiden waar de boekhouding ter beschikking ligt van de administratie.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 18 maart 2010.

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS

Document info
Document views334
Page views419
Page last viewedTue Jan 17 15:03:01 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments