X hits on this document

328 views

0 shares

0 downloads

0 comments

45 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 53)

BIJLAGE 11

AANGIFTE TEN VERBRUIK INZAKE ACCIJNZEN (TOELICHTING)

1. Algemeen

Voor de aangiften ten verbruik van accijnsproducten zal gebruik worden gemaakt van de exemplaren 6 en 8 van het formulier enig document, overeenkomstig het model bijlage 31 en bijlage 33 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek.

2. In te vullen vakken

Vak 1 :Aangifte: dit vak bevat drie onderverdelingen.

Eerste onderverdeling: vermelding van het symbool AC: om aan te geven dat het een aangifte ten verbruik inzake accijnzen betreft.

Tweede onderverdeling: vermelding van de code 4 als aangifte ten verbruik.

Derde onderverdeling: moet niet worden ingevuld.

Vak 3 :Formulieren: vermelding van het volgnummer van de set in het totale aantal gebruikte sets (formulier AC-code 4 en aanvullende formulieren samen) (bijvoorbeeld, wanneer één formulier AC-code 4 en twee aanvullende formulieren worden overgelegd, vermeldt men op het formulier: AC-code 4: 1/3; op het eerste aanvullend formulier: 2/3 en op het tweede aanvullend formulier: 3/3).

Wanneer de aangifte slechts op één artikel betrekking heeft (d.w.z. wanneer één enkel vak 31 “omschrijving van de producten” moet worden ingevuld), dient in vak 3 niets te worden vermeld. In vak 5 dient dan slechts het cijfer 1 te worden vermeld.

Document info
Document views328
Page views413
Page last viewedTue Jan 17 02:20:12 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments