X hits on this document

343 views

0 shares

0 downloads

0 comments

46 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 54)

BIJLAGE 11 (vervolg 1)

Vak 4 :Ladingslijsten: vermelding in cijfers van het aantal eventueel bijgevoegde lijsten, waarin de producten worden omschreven.

Vak 5 :In cijfers het totale aantal artikelen vermelden dat door de belanghebbende op al de formulieren en aanvullende formulieren (of ladingslijsten of commerciële lijsten) is aangegeven. Het aantal artikelen stemt overeen met het aantal vakken 31 dat moet worden ingevuld. Zie eveneens de aanwijzingen bij vakken 3 en 32.

Vak 6 :Totaal colli: in cijfers het totale aantal colli vermelden waaruit de zending is samengesteld.

Vak 7 :Referentienummer: facultatieve vermelding door de gebruikers die de referentie betreft die door de betrokkene op commercieel vlak aan de zending werd gegeven.

Vak 14 :Aangever/vertegenwoordiger: vermelding van naam en voornamen of firmanaam, rechtsvorm en adres van de belanghebbende. Betreft het een belastingentrepot of een geregistreerde geadresseerde dan dient het accijnsnummer te worden vermeld.

Nr. : vermelding KBO-nummer.

Vak 22 :Valuta en totaal gefactureerd bedrag: achtereenvolgens vermelding van de munteneenheid waarin het contract is opgesteld en van het gefactureerde bedrag voor alle aangegeven producten.

Indien een factuur is opgesteld in euro en in vreemde deviezen, moet het in vak 22 te vermelden bedrag worden uitgedrukt in euro.

De vermelding van de gebruikte munteenheid geschiedt in de ISO alfa-3muntcodes (ISO 4217).

Document info
Document views343
Page views428
Page last viewedWed Jan 18 20:25:25 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments