X hits on this document

367 views

0 shares

0 downloads

0 comments

47 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 55)

BIJLAGE 11 (vervolg 2)

Vak 23 :Wisselkoers: in het geval de munt van de factuur niet euro is, bevat dit vak de van kracht zijnde omrekeningskoers van de euro in de munt van de factuur.

Dit vak wordt slechts gebruikt in het geval dat de aangifte ten verbruik eveneens voor de inning van de BTW dient.

Vak 31 :Colli en omschrijving van de goederen; merken en nummers – container(s) nr(s). – aantal en soort: vermelding van merken, nummers, aantal en soort van de colli of bij onverpakte producten, het aantal voorwerpen of “los gestort” vermelden, al naargelang van het geval, alsmede de gegevens die nodig zijn om de producten te kunnen identificeren. Indien containers worden gebruikt worden in dit vak tevens de merktekens daarvan vermeld.

Onder de omschrijving van de goederen wordt verstaan de gebruikelijke handelsbenaming in bewoordingen die nauwkeurig genoeg zijn om de goederen onmiddellijk en met zekerheid te kunnen identificeren en indelen. De omschrijving kan worden voortgezet op een afzonderlijk blad dat mag bestaan uit één of meer computerlijsten en dat aan elk exemplaar van de aangifte wordt gehecht.

In het vak of op het afzonderlijk blad moeten eveneens alle gegevens worden vermeld die voor de heffing van de accijnzen van belang zijn zoals alcoholgehalte, graden Plato, hoeveelheden per partij, enz.

De aard van de colli wordt aangegeven volgens de lijst van codes opgenomen in bijvoegsel 4 van de bijlage XXVII (toelichting bij het enig document – regeling H – in het vrije verkeer brengen) voorzien in het ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen.

Vak 32 :Artikelnummer: in dit vak het volgnummer van het betrokken artikel vermelden in het totale aantal artikelen, opgegeven in vak 5, dat in de formulieren en aanvullende formulieren is aangegeven.

Document info
Document views367
Page views452
Page last viewedSun Jan 22 20:28:14 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments