X hits on this document

363 views

0 shares

0 downloads

0 comments

48 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 56)

BIJLAGE 11 (vervolg 3)

Vak 33 :Goederen (eerste onderverdeling): de inzake accijnzen van toepassing zijnde GNcode, zoals eventueel aangepast door het tarief van invoerrechten. De aan te duiden GN-code is deze zoals opgenomen in bijvoegsel 7 van de bijlage XXVII (toelichting bij het enig document – regeling H – in het vrije verkeer brengen) voorzien in het ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen.

Goederen (vijfde onderverdeling): de aanvullende nationale code. Deze code is samengesteld uit een letter gevolgd door drie cijfers. De codes zijn opgenomen in bijvoegsel 7 van de bijlage XXVII (toelichting bij het enig document – regeling H – in het vrije verkeer brengen)

Vak 37 :Regeling: dit vak bevat twee onderverdelingen waarvan alleen de eerste onderverdeling dient te worden ingevuld. De code die in deze onderverdeling moet voorkomen hangt samen met die welke in de tweede onderverdeling in vak 1 wordt weergegeven. Het gaat om een code van 4 cijfers. De code zal steeds beginnen met 45 gevolgd door:

- 80 bij aangifte ten verbruik door een erkend entrepothouder uit belastingentrepot;

- 81 bij aangifte ten verbruik door een geregistreerde geadresseerde;

- 82 bij aangifte ten verbruik door een tijdelijk geregistreerde geadresseerde;

- 83 bij aangifte ten verbruik van accijnsproducten die reeds in een andere lidstaat in verbruik werden gesteld en die in het land ten verbruik moeten worden aangegeven;

- 84 in de andere gevallen.

Document info
Document views363
Page views448
Page last viewedSun Jan 22 08:44:22 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments