X hits on this document

362 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 5)

HOOFDSTUK IV

OVERBRENGING

Afdeling 1. - Voorschriften betreffende de validatie,

de doorzending en de aanzuivering van het

elektronische administratieve document

Art. 5. De administrateur douane en accijnzen is gemachtigd om :

- de voorwaarden te bepalen voor de toegang tot het geautomatiseerde systeem alsmede de technische kenmerken waaraan de mededelingen tussen de personen bedoeld in artikelen 26 of 28 van de wet en het geautomatiseerde systeem moeten voldoen;

- voor elke situatie betreffende het niet-beschikbaar zijn van het geautomatiseerde systeem, de te volgen procedures voor te schrijven;

- te bepalen welke communicatiemiddelen in het kader van artikel 30, § 5 van de wet moeten worden gebruikt;

- te definiëren wat moet worden verstaan onder “afzienbare termijn” in de zin van artikel 31, §§ 1, 2de lid en 2, 1ste lid van de wet.

Art. 6. In geval van bewegingen van accijnsgoederen onder de accijnsschorsingsregeling ter bestemming van personen, strijdkrachten en instellingen bedoeld in artikel 13 van de wet, past de dienst aangewezen door de administrateur douane en accijnzen de volgende procedure toe :

1° onmiddellijk na de ontvangst, via het geautomati­seerde systeem, van het elektronische administratieve document waarop het certificaat van vrijstelling betrekking heeft, deelt de dienst aan-gewezen door de administrateur, dat dit heeft afgeleverd, het admini-

Document info
Document views362
Page views447
Page last viewedSun Jan 22 08:12:18 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments