X hits on this document

331 views

0 shares

0 downloads

0 comments

52 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 60)

BIJLAGE 11 (vervolg 7)

-bij een aangifte ten verbruik inzake milieutaksen moet een kopie van de leveringsfacturen of een lijst met alle noodzakelijke gegevens vermeld op die leveringsfacturen toegevoegd worden aan de aangifte, de volgende codes moeten in dit geval vermeld worden :

° 3503 indien de facturen worden toegevoegd;

° 3504 indien een lijst wordt toegevoegd;

-bij een aangifte ten verbruik inzake milieuheffing moet een kopie van de leveringsfacturen toegevoegd worden aan de aangifte, de volgende code moet in dit geval vermeld worden: 3505;

-bij een aangifte ten verbruik met vrijstelling van accijnzen inzake alcohol en alcoholhoudende dranken en koffie moet de betrokken wettelijke bepaling worden vermeld;

-bij een aangifte ten verbruik met een attest in toepassing van artikel 4, § 3 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 houdende maatregelen voor de toepassing van bepaalde verlaagde tarieven inzake accijnzen en van artikel 13, § 3 van het ministerieel besluit van 27 oktober 2005 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit, moet de code 3500 vermeld worden;

-bij het toekennen van een verlaagd accijnstarief of een vrijstelling inzake accijnzen aan personen die beschikken over een vergunning energieproducten en elektriciteit moet de code 3076 opgenomen worden, samen met het nummer van de vergunning energieproducten en elektriciteit, de productcode en het nummer van de vestiging. Wanneer de producten zouden bestemd zijn voor alle vestigingsplaatsen van het bedrijf, moeten slechts de code 3076, het vergunningsnummer en de productcode worden vermeld.

-Het deelvak “Code B.V.” (bijzondere vermeldingen) hoeft niet te worden ingevuld.

Document info
Document views331
Page views416
Page last viewedTue Jan 17 03:44:55 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments