X hits on this document

376 views

0 shares

0 downloads

0 comments

53 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 61)

BIJLAGE 11 (vervolg 8)

Vak 47:Berekening van de belastingen: vermelding van het type van belasting, de maatstaf van heffing, het tarief, het verschuldigde bedrag van de betrokken belasting, het totaalbedrag van de belasting en de gekozen wijze van betaling.

a) type van belasting:

voor de codes die van toepassing zijn in verband met type van belasting (eerste kolom) wordt verwezen naar bijvoegsel 7 van de bijlage XXVII (toelichting bij het enig document – regeling H – in het vrije verkeer brengen)

b) maatstaf van heffing:

-voor alcohol en alcoholhoudende dranken: het aantal hectoliter absolute alcohol tot op een deciliter nauwkeurig, waarbij delen van een deciliter worden verwaarloosd.

Het volume absolute alcohol bij een temperatuur van 20 °C, vervat in alcohol­houdend product, wordt uitgedrukt in percenten tot op een tiende van percent nauwkeurig (effectief alcoholvolumegehalte) waarbij delen van een tiende percent worden verwaarloosd. Het volume van de belastbare producten wordt uitgedrukt in hectoliter tot op een deciliter nauwkeurig, waarbij delen van een deciliter worden verwaarloosd.

-voor bier: het aantal hectolitergraden Plato waarbij delen van een hectolitergraad Plato worden verwaarloosd;

-voor wijn, mousserende wijn en tussenproducten: het aantal liter waarbij delen van een liter wegvallen;

Document info
Document views376
Page views461
Page last viewedTue Jan 24 03:08:46 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments