X hits on this document

305 views

0 shares

0 downloads

0 comments

56 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 63)

BIJLAGE 11 (vervolg 10)

c) tarief;

d) verschuldigd bedrag van de betrokken accijns, bijzondere accijns, controleretributie, bijdrage op de energie, verpakkingsheffing, milieutaks of milieuheffing;

e) wijze van betaling :

A : Contante betaling; E : Uitstel van betaling.

De in dit vak in te vullen bedragen worden uitgedrukt in euro.

Vak 48 :Uitstel van betaling: vermelding van het nummer van de kredietrekening.

Vak 54 :Plaats en datum, handtekening en naam van de aangever of zijn vertegenwoordiger: op het door het kantoor te bewaren exemplaar moet het origineel van de handgeschreven handtekening van de betrokken persoon gevolgd door zijn naam en voornamen voorkomen, tenzij een elektronische handtekening werd aangebracht.

Wanneer deze een rechtspersoon is, dient diegene die ondertekent zijn handtekening en zijn naam en voornamen door de vermelding van zijn functie te laten volgen.

3. Aanvullende formulieren

1.De aanvullende formulieren mogen slechts worden gebruikt wanneer de aangifte verscheidene artikelen omvat (zie vak 5). Zij moeten tezamen met een formulier “AC-code 4” worden overgelegd;

Document info
Document views305
Page views390
Page last viewedThu Dec 08 15:19:00 UTC 2016
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments