X hits on this document

336 views

0 shares

0 downloads

0 comments

57 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 64)

BIJLAGE 11 (vervolg 11)

2.Het gedeelte “samenvatting” van vak 47 is bestemd voor de definitieve samenvatting van alle artikelen, waarop de gebruikte formulieren AC-code 4 en aanvullende formulieren betrekking hebben. Het mag dus uitsluitend worden ingevuld op het laatste van de bij een formulier AC-code 4 gevoegde aanvullende formulieren, teneinde daarin enerzijds het totaal per type van belasting en anderzijds het totaal-generaal (TG) van de verschuldigde belastingen te vermelden.

Wanneer aanvullende formulieren worden gebruikt, moeten de niet-ingevulde vakken “omschrijving van de goederen” worden doorgehaald zodat deze daarna niet meer kunnen worden gebruikt.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 18 maart 2010.

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS

Document info
Document views336
Page views421
Page last viewedTue Jan 17 20:01:45 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments