X hits on this document

356 views

0 shares

0 downloads

0 comments

58 / 58

BIJLAGE 12

Federale Overheidsdienst

FINANCIEN

ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN

____________________

GEBRUIK VAN ENERGIEPRODUCTEN

INDUSTRIELE EN COMMERCIELE DOELEINDEN

Ondergetekende (naam en adres van de feitelijke gebruiker/handelaar) (1) ………............................................................

…………………………………………………………………………………………………………………….…...…………………………………….………………………………………………………...........................................................

met vergunningnummer (energieproducten en elektriciteit) (2):………………………………………...............................

verklaart gedurende de maand ………………………van het jaar …………………………………………………….....

………………….kg/liter (1)…………………………………………….(3) verbruikt/verkocht (1) te hebben voor

industriële en commerciële doeleinden, waarvoor in totaal …………..facturen (2) werden opgesteld.

Te........................., .........................2......

(Handtekening van de feitelijke gebruiker/handelaar) (1)

__________________________________________________________________________________________

Door de ontvanger in te vullen

De aanvullende accijnzen ten belope van

Accijnzen

+/-

Accijns

Bijzondere accijns

Bijdrage op de energie

Controleretributie

Totaal

......................................................EUR (voluit en in cijfers) werden contant betaald (kwitantie 257A, nr…….) (2)

Te .........................,  ...........................2......

                                                                                                                          De ontvanger

______________________________

(1) Het overbodige doorhalen.

(2) Enkel in te vullen door de handelaar

(3) Aanduiden volgens het geval :

     gasolie : in liter

     kerosine : in liter

     vloeibaar petroleumgas : in kilogram

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 18 maart 2010.

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS

Document info
Document views356
Page views441
Page last viewedSat Jan 21 00:20:54 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments