X hits on this document

337 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 7)

De vergunning wordt afgeleverd op een formulier volgens het model opgenomen als bijlage 10.

§ 2. Ingeval van veelvuldige en regelmatige overbrengingen van accijnsgoederen in de situatie voorzien in paragraaf 1, kan de administrateur douane en accijnzen, mits daartoe afgesloten administratieve afspraken, een vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten toestaan.

Afdeling 3. - Overbrenging onder een accijnsschorsingsregeling

Art. 8. § 1. De administrateur douane en accijnzen kan toestaan dat de formaliteiten bij de overbrenging van accijnsgoederen onder de accijnsschorsingsregeling, dat volledig op Belgisch grondgebied plaatsvindt, worden vereenvoudigd.

Hij kan toestaan dat, onder de voorwaarden die hij bepaalt, meerdere fabrieken of magazijnen één enkel belastingentrepot vormen.

§ 2. Wanneer accijnsgoederen veelvuldig en regel­matig onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht tussen het grondgebied van meerdere lidstaten, waaronder dat van België, kan de administrateur douane en accijnzen, mits daartoe afgesloten administratieve afspraken, een vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten toestaan.

Art. 9. De geadresseerde bedoeld in artikel 41, § 3 van de wet, stelt de ambtenaar belast met het beheer van het hulpkantoor waarvan hij afhangt in kennis van de hoeveelheid wijn die hij heeft ontvangen; deze inkennisstelling moet ten laatste de donderdag van de week die volgt op die van ontvangst van de wijn plaatsvinden.

Document info
Document views337
Page views422
Page last viewedTue Jan 17 22:10:38 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments