X hits on this document

359 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 58

BIJLAGE 3 (blz. 8)

HOOFDSTUK V

ZEKERHEID

Art. 10. De distributeur van aardgas en/of elektriciteit, bedoeld in artikel 424, § 1 van de programmawet van 27 december 2004, stelt zijn zekerheid bij het enig kantoor.

HOOFDSTUK VI

BETALING VAN DE ACCIJNZEN

Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 11. § 1. De accijnzen worden bij de inverbruikstelling van accijnsgoederen, zelfs indien het tarief nul bedraagt, voldaan door middel van een aangifte ten verbruik bestaande uit de exemplaren 6 en 8 van het formulier enig document overeenkomstig het model van bijlage 31 en bijlage 33 van verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek.

Deze exemplaren moeten worden ingevuld overeen­komstig de toelichting opgenomen als bijlage 11.

De aangifte ten verbruik waarvan sprake in lid 1, kan eveneens worden opgesteld met behulp van een laserprinter op blanco papier, op voorwaarde dat die aangifte aan alle vormvereisten van het model van bijlage 31 en bijlage 33 van de in lid 1 vermelde verordening voldoet, ook ten aanzien van de achter­zijde van het formulier, met uitzondering van :

Document info
Document views359
Page views444
Page last viewedSat Jan 21 14:11:18 UTC 2017
Pages58
Paragraphs1291
Words9808

Comments