X hits on this document

Word document

แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับ  ปวช.  ปวส. - page 8 / 11

148 views

0 shares

2 downloads

0 comments

8 / 11

1. TitleBarไตเติ้ลบาร์ แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ที่กำลังใช้งานอยู่

2. MenuBarเมนูบาร์ เป็นส่วนที่รับคำสั่งในแบบเมนู

3. ToolBarทูลบาร์ หรือแถบเครื่องมือ เพื่อสามารถสั่งงานได้ง่ายขึ้น

4. ToolBoxทูลบ็อกซ์ เป็นกล่องเก็บ ActiveX Control ซึ่งจะนำมาประกอบเป็นส่วนต่าง

ของโปรแกรมหรือออกแบบหน้าตาของโปรแกรม

5. Form Designer ฟอร์มดีไซเนอร์ เป็นส่วนที่ใช้ในการออกแบบหน้าจอของโปรแกรมที่พัฒนาหรือ

เป็นที่สำหรับวางเครื่องมือหรือคอนโทรลใน ToolBox

6. Project Explorer เป็นหน้าต่างที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของโปรเจ็กต์

7. Properties Window เป็นส่วนที่กำหนดคุณสมบัติ ของวัตถุต่าง ที่วางอยู่บน Form Designer

8. Form Layoutเป็นหน้าต่างแสดงผลและกำหนดตำแหน่งการแสดงผลของโปรแกรม ทำให้ทราบ

                          ตำแหน่งที่จะปรากฏบนจอภาพเมื่อรันโปรแกรม

9. Code Editor   เป็นส่วนที่ให้เขียนคำสั่งของโปรแกรมหรือเรียกว่า โค้ต (Code) เพื่อควบคุม

            การทำงานของโปรแกรม

แถบเครื่องมือ (ToolBox) ของโปรแกรม Visual Basic

คำถามท้ายหน่วยเรียน

คำชี้แจง   จงตอบคำถามลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

1.

จงอธิบายขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม  Visual  Basic 6.0

.......................................................................................................................................................................................

Document info
Document views148
Page views156
Page last viewedTue Jan 24 01:30:51 UTC 2017
Pages11
Paragraphs228
Words746

Comments