X hits on this document

Word document

Fasit til repetisjonsoppgaver i Data- og elektronikksystemer, - page 1 / 7

1201 views

2 shares

78 downloads

0 comments

1 / 7

Fasit til repetisjonsoppgaver i Data- og elektronikksystemer,

Vg2 elenergi

ISBN 978-82-05-37395-2

1 Tele- og datanettverk

1

Ordet telefon kommer av ordene tele, som betyr fjern, og fon, som betyr lyd.

2

Bruk nettstedet til PT http://www.telepriser.no/ for å sjekke dette.

3

Hovedansvarsområdene for Post- og teletilsynet er å regulere og overvåke post- og telekommunikasjonssektoren i Norge.

4

IP-telefoni er et telefonisystem over Internett.

5

Kvaliteten på IP-telefonisamtalen er sterkt avhengig av hastigheten på ADSL-abonnementet og av om det foregår annen trafikk over ADSL-forbindelsen.

6

Telenettet ble bygd opp for å kople sammen telefoner.

7

Telenettet består av sentraler og samband.

8

Mobiltelefonnettet er bygd opp av sentraler, der hver sentral har flere basestasjoner.

9

GSM står for Globalt System for Mobilkommunikasjon

10

Et forvaltningsorgan er en statlig etat som skal sørge for at statens lover og regler følges.

11

Autorisasjon er en spesiell tillatelse som blir gitt i henhold til spesielle regler.

2 Teleinstallasjon i en enebolig

1

Det er blitt vanlig å forberede bolighus og leilighetskomplekser for teleinstallasjoner allerede på planleggingsstadiet. Det er vanlig at elektrikeren i tillegg til å installere rør for strømforsyning også gjør klar for teleanlegg, antenneanlegg og alarmanlegg. Alle disse kan legges i rør i jorda når det planlegges tidlig. Dette er en mye sikrere løsning enn å bruke luftstrekk. I tillegg slipper en «visuell forurensning» fra stolper og kabler gjennom lufta.

2

IP-telefoni er avhengig av kontakt med Internett og at spenningstilførselen til Internettutstyret er i orden. Dette kan vi ikke regne med ved brann, og derfor egner IP-telefoni seg ikke for brannalarmer.

3

ADSL er ikke symmetrisk, det vil si at hastigheten inn til abonnenten ikke er lik hastigheten ut fra abonnenten.

4

Hvis vi ønsker en teleinstallasjon med flere muligheter, bruker vi et svakstrømsskap.

5

Det første koplingspunktet i huset må være et filter som har to utganger, en for telefon og en for ADSL. Etter dette filteret får huset to separate nett.

6

Det første koplingspunktet i huset er ikke et filter.

3 Tele-/spredenett for en mellomstor bedrift

1

ISO-8-kontakten, RJ-45-pluggen

2

Se figurene 3.1 og 3.2.

3

Vi bruker en modulartang.

4

Totallengden mellom uttaket på maskinen til utstyrshylla skal ikke overstige 100 m.

5

Parene i en parkabel blir revolvert for å unngå overhøring mellom parene.

1

Document info
Document views1201
Page views2242
Page last viewedTue Jan 17 08:48:30 UTC 2017
Pages7
Paragraphs319
Words2746

Comments