X hits on this document

Word document

Fasit til repetisjonsoppgaver i Data- og elektronikksystemer, - page 2 / 7

1206 views

2 shares

78 downloads

0 comments

2 / 7

6

Et Krone-verktøy blir brukt til å terminere lederne til kontakter og plinter på et

koplingsstativ.

7

Med en linjetester kan vi teste om det er kontakt i en kabel.

4 Datanett

1

Datatilsynet har som oppgave å sikre personvernet. Tilsynet skal forvalte personopplysningsloven.

2

Fysisk sikring omfatter alle tiltak som hindrer personer i å gjøre skade på kabler, plinter og andre fysiske deler av et nettverk. Fysisk sikring omfatter også dører osv. som hindrer uautoriserte personer å bruke nettverket. For den som arbeider med kabler og det fysiske nettverket, er denne sikringen viktig. For dette gjelder en bestemmelse i personopplysningsforskriften som skal sikre god fysisk sikring av nettverket.

3

Nettverkskortet gjør det mulig å kople datamaskinen til nettverket.

4

For det meste tvinnet parkabel.

5

En switch fordeler signalene raskere og mer effektivt enn en HUB, og den er like rimelig som HUB-en.

6

Konfidensialitet betyr fortrolighet. Ved behandling av personopplysninger betyr sikring av konfidensialitet at det skal treffes tiltak mot uautorisert innsyn i personopplysninger, det vil si at bare de som har fullmakt, kan få se slike opplysninger.

7

Integritet betyr ukrenkelighet. Ved behandling av personopplysninger betyr sikring av integritet at det skal treffes tiltak mot uautorisert endring av personopplysninger, det vil si at bare de som har fullmakt, kan få endre slike opplysninger. En skal også treffe tiltak mot ødeleggende programvare.

Kombinert tele- og datanett

1

Se figur 5.1.

2

I en kabel med optisk fiber overføres signalene som lyspulser. Disse påvirkes ikke av elektromagnetisk støy.

3

I et kombinert nett kan vi sette opp både svitsjer, krysskoplingsplinter, telefonsentraler og andre komponenter i samme skap. Dermed trenger vi kun ett nett selv om vi overfører både telesignaler og datasignaler.

4

Bruk internett for å søke opp betegnelsene. Det finnes en brukbar oversikt på den engelske utgaven av Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable, men her er mulighetene mange.

5

Det må lages dokumentasjon som til enhver tid tilfredsstiller kravene fra Post- og teletilsynet. Dette gjøres for blant annet å gjøre feilfinning enklere. Dessuten blir det enklere å utvide nettet på en effektiv måte.

6

En samsvarserklæring er en erklæring der ansvarshavende for montasjen erklærer at arbeidet er utført i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

7

Et patchpanel er avslutningen av alle dataforbindelsene i etasjene og eventuelle utjevningskabler til etasjer over og under. Patchpanelene monteres i egne skap eller i rack.

6 Antenner og parabolteori

1

Antennevinning blir også kalt forsterkning. Vi trenger et mål på hvor god en antenne er. Da tar vi utgangspunkt i forholdet mellom den antennen vi har, og en enkel foldet dipol. Dette forholdet kaller vi vinning eller gain.

2

Kabeldempning – det vil si at signalet blir svakere og svakere langs kabelen.

3

Vi måler dempning i desibel, og for kabler måler vi den i desibel per kilometer.

1

Document info
Document views1206
Page views2247
Page last viewedWed Jan 18 16:59:44 UTC 2017
Pages7
Paragraphs319
Words2746

Comments