X hits on this document

Word document

Fasit til repetisjonsoppgaver i Data- og elektronikksystemer, - page 3 / 7

1204 views

2 shares

78 downloads

0 comments

3 / 7

4

Bruk f.eks. datablad for den kabelen som skolen har. Eventuelt bruk databladet på figur 8.5.

5

Det vil si at belastningen er omtrent så stor som den karakteristiske impedansen til kabelen.

6

For å få overført lydsignalene som vi kan ha nytte av, må vi prege et høyfrekvent signal med lavfrekvent informasjon. Dette kaller vi modulasjon.

7

Tegning lik figur 6.11.

8

Tegning lik figur 6.10.

9

Karakteristisk impedans i en kabel er forholdet mellom spenning og strøm mens spenningen er på vei mot resistansen R.

10

2,94 m

11

1,47 m

7 Analog og digital kringkasting

1

Båndbredde er den delen av frekvensbåndet som en kanal opptar.

2

Ved digital kringkasting er signalene gjort om til en rekke tall i det binære tallsystem. Det er disse tallene som moduleres inn i det høyfrekvente signalet. Ved analog kringkasting moduleres signalet direkte på det høyfrekvente signalet.

3

I AM (amplitudemodulasjon) blir bærebølgens amplitude endret i takt med lydsignalet. FM-radiosignalet lages ved at det lavfrekvente signalet brukes til å variere frekvensen på bærebølgen.

4

Få sendere, mange kanaler ...

5

IP-basert kringkasting betyr å overføre radio- og fjernsynssignaler over Internett.

6

Podcasting betyr å laste ned et radioprogram fra Internett og høre på det på datamaskinen eller på en MP3-spiller.

8 Montering og kabling av antenneanlegg

1

Et antenneanlegg skal gi gode signaler til radio og TV.

2

Enkeltantenneanlegg – til én husstand

3

Fellesantenneanlegg ­– felles anlegg til flere husstander

4

Et kabelnett distribuerer radio- og TV-signalene til husstandene som mottar signaler fra fellesantenneanlegget.

5

2,89 m

6

Skisse som figur 8.4, element 2.

7

Forsterkeren bør monteres før forgreiningspunktet.

8

60 dBμV

9

52 dBμV

10

Den siste kontakten må være en avslutningskontakt.

11

Skisse som kabel til venstre på figur 8.5.

12

Nett i bolig som omfatter bare én husstand.

13

I minst 5 år.

14

En ferdigmelding som beskriver arbeidet som er utført, og hvilke forskrifter, standarder og veiledninger som er fulgt.

9 Satellittkringkasting og parabolantenne

1

Satellittene går i en geostasjonær bane rundt Jorda. Satellitten har en hastighet som gjør at den roterer rundt Jorda på 24 timer hvis Jorda hadde stått stille. Jorda roterer rundt seg selv med samme hastighet, og derfor ser det fra Jorda ut som om satellitten

1

Document info
Document views1204
Page views2245
Page last viewedWed Jan 18 15:51:01 UTC 2017
Pages7
Paragraphs319
Words2746

Comments