X hits on this document

Word document

Fasit til repetisjonsoppgaver i Data- og elektronikksystemer, - page 4 / 7

1203 views

2 shares

78 downloads

0 comments

4 / 7

står stille.

2

Signalene fra jordstasjonen blir frekvensomformet av satellitten og også forsterket før de blir sendt tilbake igjen til jorda. Energien til dette får satellitten fra solcellepaneler. Solcellepanelene dreier seg slik at de hele tiden vender mot sola.

3

Skisse som på figur 9.8.

4

Skisse som på figur 9.9.

5

Skisse som på figur 9.7.

6

Polarisering er variasjonsretningen til radiobølgene. Den kan være vertikal eller horisontal.

7

Mikrobølgehodet er en antenne som tar imot signalene fra parabolen og omformer signalfrekvensen fra GHz-området til MHz-området.  

8

Transponderen er den delen av satellitten som tar imot signalene fra Jorda, forsterker og frekvensomformer dem og sender dem tilbake til Jorda.

9

Parabolmåleinstrument er et enkelt instrument som koples direkte på antennekabelen til parabolen. Når parabolen dreies, vil instrumentet gi utslag avhengig av signalstyrken fra mikrobølgehodet.

10 Alarmanlegg

1

FG er forkortelsen for Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd.

2

DSB er forkortelsen for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

3

Forsikringsselskapene gir rabatt for kunder som har installert innbruddsalarm.

4

Oversikt finnes bl.a. på http://www.brannvernforeningen.no/, eller statistisk sentralbyrå http://www.ssb.no

5

Ja.

6

Dette finnes under Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, her står: Eksempler på særskilte brannobjekter:

Byggverk og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv registreres i kategori a. Dette er gjerne byggverk eller områder hvor det oppholder seg et større antall mennesker, så som:

Institusjoner: sykehus, diverse pleieinstitusjoner, barnehager, arrester

Overnattingssteder: hoteller, pensjonater, herberger, leilighetshoteller, turisthytter, vandrerhjem, leirskoler, fengsler

Forsamlingslokaler og undervisningslokaler: serveringssteder, kulturhus, fritidshjem, skoler, kino, teater, kirker, idrettshaller/tribuneanlegg, messe-/flerbrukshaller, salgslokaler, trafikkterminaler

Underjordiske anlegg: veg-, jernbane- og t-banetunneler, garasjer og kraftforsyningsanlegg

I bygninger tilrettelagt for boformål for pleie- og omsorgstrengende, asylmottak og lignende, må risiko vurderes særskilt, f.eks. beboernes forutsetning for å bringe seg selv i sikkerhet og sannsynligheten for brann, før de eventuelt registreres som særskilte brannobjekter.

Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem registreres i kategori b. Dette er brannobjekter hvor det antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser så som :

1

Document info
Document views1203
Page views2244
Page last viewedTue Jan 17 23:09:13 UTC 2017
Pages7
Paragraphs319
Words2746

Comments