X hits on this document

Word document

Fasit til repetisjonsoppgaver i Data- og elektronikksystemer, - page 5 / 7

1208 views

2 shares

78 downloads

0 comments

5 / 7

Store arbeidsplasser og verdier: store bygningsmessige enheter, viktige bedrifter, store husdyrrom, store opplag

Store samfunnsviktige knutepunkter: kraftstasjoner, transformator- og koblingsstasjoner, vannverk, telesentraler, datasentraler, beredskapslokaler

Objekter som omfattes av tillatelser etter DSBs lovverk: eksplosiv vare, brannfarlig vare samt væsker og gasser under trykk, bensinstasjon integrert i parkeringshus

Objekter hvor brann kan utløse alvorlig trussel mot miljø: lager for giftige stoffer, landbrukskjemikalier, medisiner, radioaktive stoffer bakterier/forsøksdyr og store søppelfyllinger

Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg registreres i kategori c. Dette er brannobjekter som museer, samlinger, fredet/vernet bebyggelse, objekter med stor symbolsk eller kunstnerisk verdi. Fredede bygninger og områder med verneverdig tett trehusbebyggelse vil naturlig falle inn under denne kategorien.

11 Innbruddsalarmer

1

Glassdetektorer finnes i to typer, der den ene monteres på glasset, og den andre monteres på veggen eller i taket i nærheten av glasset. Den første typen reagerer på mekaniske vibrasjoner når glasset blir knust, og den andre typen reagerer på lyden av glass som blir knust.

2

Seismiske detektorer anbefales for sikring av safe.

3

Linjedetektorer, ultralyddetektorer, PIR-detektorer og glassdetektorer kan brukes for å beskytte mot innbrudd i hus.

4

I biler er karmkontakter å anbefale. Dørene må åpnes for at en skal komme inn i bilen.

5

Grytersystem styrt av ID-kort og nøkkellås-systemer. Det er ansatte på skolen som skal kunne passere forbikoplere. Elevene er mange og liker å eksperimentere med koder, derfor er kodetastatur ikke å anbefale.

6

Det er nødvendig fordi de personene som faktisk skal ha tilgang til bygningen eller bilen, skal kunne komme inn.

7

En linjedetektor reagerer når noen bryter en linje. Vanligst for å sikre utendørsområder eller tilgang til bygninger.

12 Brannalarm

1

Det er krav i plan- og bygningsloven om at det skal være røykvarslere i alle boliger.

2

Ja, ellers vil ikke alarmen være god nok, og en vil ikke få rabatt på forsikringer eller få utbetalt full forsikringssum. For at en brannalarm skal være godkjent av FG, må utstyret først være godkjent av DSB.

3

En ionedetektor reagerer på synlig og usynlig gass, og på små partikler.

4

Optiske detektorer, fordi disse reagerer raskest.

5

Linjedetektoren fungerer som en optisk røykdetektor, men den har sender og mottaker i to separate enheter som plasseres på hver sin side av rommet. Den er gjerne brukt der den skal dekke store områder.

6

En tidligrøykdetektor (TRD) er en svært følsom røykdetektor som plasseres inne i et skap eller i et kabinett.

7

En aspirasjonsdetektor fungerer ved at den plasseres utenfor rommet som skal overvåkes, og røyk blir sugd inn fra rommet eller det utstyret som skal overvåkes.

8

Røykdetektorene skal plasseres i taket, men ikke nærmere en vegg enn 0,5 m. Hvis det er skråtak, skal det være minst 0,5 m fra toppen målt langs taket.

1

Document info
Document views1208
Page views2250
Page last viewedThu Jan 19 08:20:47 UTC 2017
Pages7
Paragraphs319
Words2746

Comments