X hits on this document

Word document

Fasit til repetisjonsoppgaver i Data- og elektronikksystemer, - page 6 / 7

1209 views

2 shares

78 downloads

0 comments

6 / 7

9

Akustiske alarmgiverne gir som regel en høy lyd, og det er disse som er mest brukt. De gir alarm over et stort område og har god dekning for alle deler av området det skal dekke. Optiske alarmgivere gir fra seg lys i en eller annen form.

10

Talevarsling består av et høyttaleranlegg med tekster som er lest inn på forhånd og som avspilles ved en brannalarm. Teksten skal leses med klar og tydelig stemme, og meldingen skal være enkel og gi informasjon om hvordan vi skal forholde oss.

11

Optiske alarmgivere. Kun et rom, laboratoriet, skal som regel dekkes.

12

Det kan koples flere detektorer og meldere til hver detektorsløyfe. Alarmsentralen kan avgjøre hvilken detektorsløyfe det kommer alarm fra, men ikke hvilken detektor eller melder i sløyfa som er aktivert.

13

I en dobbeltsløyfekopling blir ikke sløyfa avsluttet i selve sentralen. På den måten avføles sløyfa fra begge ender, og det blir mulig å få alarm selv om det er brudd i sløyfa.

14

Konvensjonelle anlegg konstaterer kun om det er røyk eller ikke røyk til stede. Analoge anlegg finner ut hvor mye røyk som er til stede og gir alarm når en grense passeres.

15

Hvis vi tar ut en detektor fra sokkelen, oppstår det brudd, og det kommer en feilmelding.

16

Se figur 12.25.

17

Begynner ved sentralen og konstaterer om det er kontakt derfra. Går videre lengre og lengre unna sentralen og sjekker om det er kontakt.

18

Dokumentasjonen skal vise hvor lederne går og hvilke detektorer som er tilkoplet.

19

Personellet skal være fagutdannet telekommunikasjonsmontør.

13 Kombialarm

1

I en del bygg bør det helt klart skilles mellom innbrudd og brann.

2

Brannalarmdelen i systemet må være slik at den er godkjent av DSB.

3

Kontakten med sentralen kan være brutt.

4

Ulempene er at batterier må skiftes og at støy i overføringen til sentralen kan forårsake feil. Fordelen er at en unngår kabling, og det er enkelt å flytte detektorer og å sette nye detektorer inn i alarmen.

14 Adgangskontroll

1

Personopplysningsloven regulerer bruken av adgangskontrollsystemer.

2

Ikke uten spesiell tillatelse fra Datatilsynet. Vil ikke bli gitt hvis det ikke foreligger svært gode grunner for dette.

3

Når det ikke lenger er behov for dem. Hvis adgangssystemet er nødvendig for å hindre tap av liv og helse, økonomiske tap eller tap av personlig integritet, gjelder personopplysningsforskriften som krever minst tre måneders lagring.

4

Nei, hvis informasjon ikke skal lagres, er det ikke krav om PIN-kode.

5

Politiet kan kreve å få utlevert opplysninger som et ledd i etterforskningen av en straffesak.

6

Innsynsrett vil si at du har rett til å få vite hvilke opplysninger som er registrert om deg selv.

15 Porttelefon

1

Document info
Document views1209
Page views2251
Page last viewedThu Jan 19 22:17:42 UTC 2017
Pages7
Paragraphs319
Words2746

Comments