X hits on this document

Word document

Torpídna erytrodermia (kazuistika) - page 1 / 10

65 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 10

Slovenská Dermatovenerologická Spoločnosť

Odborný kongres 30.9.-1.10.2005

SMRDÁCKE DNI 2005

Abstrakty prednášok

KVALITA ŹIVOTA A PSORIÁZA

¹´³Fetisovová, Ž. , ²Ondrejka, I., ²Mažgútová, A., ¹Tomašíková, M., ▪ Adamicová, K., ³Péč, J.

¹Ústav ošetrovateľstva JLFUK v Martine, ²Psychiatrická klinika MFN a JLFUK v Martine

³Kožná klinika MFN a JLFUK v Martine, ▪ ÚPA MFN a JLFUK v Martine, Zdravotno-sociálna komisia ZSK v Žiline a MZ v Martine

Zlepšovanie kvality života (KŽ) ľudí s chronickými ochoreniami je významným cieľom medicíny ale aj moderného ošetrovateľstva. V súčasnosti sa skúmanie otázok KŽ stáva oblasťou vedeckého výskumu. Autori predkladajú charakteristiku, komponenty a činitele KŽ, prehľad metodík a výsledky zisťovania KŽ pacientov s psoriázou,  charakteristiku psoriázy z psychiatrického hľadiska, problematiku sesterských diagnóz u psoriázy. Poukazujú na potrebu konsenzu v používaní metodík zisťovania kvality života, na potrebu funkčnej spolupráce v terapeutických či výskumných tímoch, ktoré by mali byť tvorené pracovníkmi  rôznych medicínskych a nemedicínskych zdravotníckych odborností a poukazujú aj na možnosti spolupráce s svojpomocnými pacientskymi organizáciami a samosprávou.

RePUVA u 17-ročnej pacientky s psoriasis vulgaris generalisata - kazuistika

Holobradá, M., Danilla, T., Hegyi, V., Velická, Z., Vrtíková, E.

Kožná klinika DFN Bratislava, Kožné oddelenie FN Nitra

Prezentujeme výborný efekt RePUVA liečby u 17-ročnej pacientky so šesťmesačnou anamnézou generalizovaného výsevu psoriasis vulgaris. V priebehu liečby sme nezaznamenali nežiaduce vedľajšie účinky.

Torpídna erytrodermia (kazuistika)

Gulánová B.,  Šimaljaková, M.

Kožná klinika FN  Bratislava

V tejto prednáške by sme sa chceli podeliť sa s kolegami o zaujímavý prípad pacienta s ťažko zvládnuteľnou erytrodermiou, ktorá trvala viac ako dva mesiace.

63 ročný pacient bol hospitalizovaný na našej klinike dva mesiace s erytrodermiou psoriatickej etiológie.

Z anamnézy: Prvé prejavy ochorenia začali v roku 1990 po úmrtí manželky, ochorenie bolo diagnostikované ako dermatitis seborrhoica s prechodom do erytrodermie. Pacient bol odvtedy niekoľkokrát  hospitalizovaný s erytrodermiou, u ktorej bola psoriatická etiológia histologicky potvrdená.

Pri prijatí pacienta bola koža celého tela erytrodermicky zmenená – len ojedinele sa nachádzali úseky zdravej kože.

Pacient bol počas hospitalizácie preliečený antibiotikami, do liečby pridaný Prednison 40mg/deň a Neotigason 25mg/deň.Kožný nález sa však výraznejšie nemenil, preto Neotigason z liečby vysadený po 18-tich dňoch. Do liečby pridaný Methotrexat tbl, Prednison postupne znižovaný. Pri tejto liečbe sa kožný nález začal postupne upravovať. Pacient bol prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Document info
Document views65
Page views66
Page last viewedWed Jan 18 12:44:17 UTC 2017
Pages10
Paragraphs151
Words3771

Comments