X hits on this document

Word document

Torpídna erytrodermia (kazuistika) - page 10 / 10

49 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 10

poisťovne.

V poskytovaní kúpeľnej starostlivosti nastanú aj ďalšie zmeny. Jednou z nich je zákon o kúpeľníctve, ktorý rieši minimálne priestorové, personálne a prístrojové požiadavky na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti. Zároveň určuje aj podmienky pre vyhlasovanie minerálnych prameňov za liečivé zdroje a možnosti ich využívania ako štátneho majetku.

Je zatiaľ otázne, ako kúpeľnú starostlivosť zmení transformácia zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti.

O opodstatnení kúpeľnej starostlivosti svedčia dobré výsledky liečby indikovaných dermatóz (najmä psoriáza, ekzémy), s priemernou dĺžkou remisie pol roka i u pacientov s kĺbovým nálezom u psoriázy.

Väčšiu časť pacientov v kúpeľoch stále tvoria poistenci. Postupne sa zvyšuje sa počet nielen zahraničných, ale aj slovenských samoplátcov.  K tomu prispievajú aj investície do nových zariadení a vybavenia.

Document info
Document views49
Page views50
Page last viewedTue Oct 25 06:48:38 UTC 2016
Pages10
Paragraphs151
Words3771

Comments