X hits on this document

Word document

Torpídna erytrodermia (kazuistika) - page 3 / 10

68 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 10

****************************

Blok sponzorovaný farmaceutickou firmou Wyeth Witehal Ges, m.b.H.

Etanercept v liečbe psoriázy

Šimaljaková M.

Dermatovenerologická klinika FN, Bratislava

Psoriáza je chronické ochorenie, ktoré postihuje asi 2% populácie. Liečba tohto ochorenia spočíva v aplikácii lokálnych a celkovo používaných pretparátov aj v kombinácii s UV žiarením. Terapia psoriázy je dlhodobá a prináša so sebou aj komplikácie a kontraindikácie. Z týchto dôvodov je prínosom rozšírenie liečby o nové prípravky.

Novým trendom v liečbe psoriázy je používanie biologík. Biologiká pôsobia v kľúčových bodoch patogenézy ochorenia.

Etanercept je humánny rekombinantný fúzny proteín  p75  receptora ľudského TNF s Fc fragmentom typu l humánneho imunoglobulínu.  Etanercept je dimerický, môže sa viazať a neutralizovať dve bunky TNF. Účinkuje na základe kompetitívnej inhibície  interakcie TNF s receptormi na povrchu buniek a tým inhibuje biologickú aktivitu TNF a zabraňuje TNF sprostredkovaným bunkovým odpovediam. Etanercept je indikovaný a stredne ťažkej až ťažkej chronickej psoriázy, u ktorej je kontraindikovaná, alebo nereaguje na inú celkovo používanú liečbu a PASI presahuje 10.  Etanercept sa podáva 2x týždenne ,s.c. v dávke 25mg. Z nežiaducich účinkov okrem reakcie v mieste vpichu sa nevyskytovali rozdielne výsledky v porovnaní s placebom. Je potrebné zvážiť užívanie preparátu u pacientov s demyenilizačným ochorením.

Biologiká poskytujú možnosť dlhodobej  kontroly psoriázy, ktorá je spojená s lepším bezpečnostným profilom, s výrazným zvýšením kvality a komfortu života pacienta s dobrou tolerabilitou.

Liečba psoriatickej artritídy etanerceptom

Raffayová H.

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

Podľa najnovších skúseností sa psoriatická artritída (PsA) považuje za progresívne deštruktívnu zápalovú artritídu , ktorá môže viesť k deformitám a k funkčným poruchám kĺbov. Včasná diagnóza a liečba chorobu modifikujúcimi liečebnými prostriedkami (DMARDs) schopnými kontrolovať ochorenie je prínosom pre väčšinu pacientov s PsA. Poznatky o zvýšenej hladine TNF-alfa v psoriaticky zmenenej koži , synoviálnej membráne postihnutých kĺbov, úponoch šliach a búrz u pacientov s PsA viedli k použitiu anti TNF-alfa preparátov. Sú určené pre tú časť pacientov, u ktorých je účinok štandardnej liečby nedostatočný. V práci uvádzajú autori prvé vlastné skúsenosti s terapiou etanerceptom.

******************

Blok sponzorovaný farmaceutickou firmou Novartis s.r.o.

Liečba atopickej dermatitídy na začiatku tretieho milénia

Danilla T.

Dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

Abstrakt

Document info
Document views68
Page views69
Page last viewedSat Jan 21 04:25:09 UTC 2017
Pages10
Paragraphs151
Words3771

Comments