X hits on this document

Word document

Torpídna erytrodermia (kazuistika) - page 5 / 10

69 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 10

Atopická  dermatitída patrí medzi  zápalové, silne pruriginózne   geneticky podmienené alergické kožné choroby. Asociácia s astmou, sennou nádchou je známa od r. 1930 a v dnešnej dobe nie je spochybňovaná.

Súvis exacerbácie kožných prejavov u extrinsic formy AD kontaktom s exogennými alergénmi , ako aj  overená účinnosť a bezpečnosť sublinguálnej  AIT u určitej skupiny týchto pacientov  prebudili záujem aplikovať AIT ako účinnú formu terapie u vybranej skupiny pacientov s AD.

**************************

Blok sponzorovaný farmaceutickou firmou Belupo

Korneometrické vyšetření prokázalo zvýšení hydratace kůže po aplikaci dermosteroidu Alclometasone Dipropionate cream 0.05%

Duchková H., Hašková M.

Kožní odd. Masarykova nemocnica, Ústi n/Labem

V práci jsou uváděny příčiny suché kůže vyskytující se dominantně u některých kožních chorob, mezi něž patří atopická dermatitida a psoriáza. Je upozorněno na to,že suchá kůže je vnímavější k dráždění, daleko více ještě u nemocných než u „zdravé“ populace.Navození hydratace je tedy logicky podmínkou i úspěšné léčby.Pro pochopení významnosti problému jsou uvedeny i základní poznatky  o kožní bariéře. Zvláštní pozornost je věnována lipidům zabraňujícím transepidermálním ztrátám vody. Jsou uvedeny i některé zdroje hlavní součásti mezibuněčných lipidů- to je esenciálních nenasycených mastných kyselin.

Obsahem vlastní studie je sledování hydratace kůže před aplikací preparátu a po ukončení studie,to je za 4 týdny. Soubor sledovaných osob zahrnuje 22 dobrovolníků, 25 psoriatiků a 23 atopiků. Měření hydratace bylo prováděno za standardních podmínek přístrojem Corneometer CM 820 f Courage-Khazaka. Kazaka. Výsledkem studie je zvýšení hydratace kůže o 26% u kontrolní skupiny, o 53% u psoriatiků a o 35% u atopiků. Nadstandardní hodnocení bylo provedeno u atopiků, u nichž jsme průměry vypočítali ze 3 hodnot (0,1,2 týden, 1,2 a 3 týden 2,3 a 4 týden) a stanovili lineární trendy navození hydratace od skupiny osob s velmi suchou kůží, u nichž došlo k navýšení ale pouze do oblasti – tendence k vysušení- k nejpočetnější skupině nacházející se pod hranicí tendence k vysušování přesto se stoupajícím trendem do oblasti vlhké kůže. Konečným konstatováním je, že zvýšení hydratace po zkoušeném preparátu je překvapující výsledek.Hydratace podle literárních zpráv může prospěšně urychlit léčbu.  

******************

Blok sponzorovaný famaceutickou firmou Regimed SR

Isotrexin gel  v terapii acne vulgaris

Škutilová E.

Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava

Abstrakt

***********************

Document info
Document views69
Page views70
Page last viewedSat Jan 21 21:42:30 UTC 2017
Pages10
Paragraphs151
Words3771

Comments