X hits on this document

Word document

Torpídna erytrodermia (kazuistika) - page 6 / 10

63 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 10

Jizva – vada na kráse i možný problém v rehabilitaci

Mikula, J., Twardziková, J.

Slovenské liečebné kúpele, Piešťany

    Možnosti hojení porušené integrity kůže jsou limitované a produktem hojení ran je vždy jizva. Průběh hojení a vzhled jizvy jsou závislé od hloubky poranění a časového horizontu, ve kterém se vzhled jizvy mění. Jizva vedle estetických problémů může způsobit i značné potíže v rehabilitaci, a proto je nutné jizvu i v rámci rehabilitačního vyšetření nejen popsat, ale s ohledem na její lokalitu vyhodnotit i její dopad na pohybové funkce. S ohledem na tato rizika je proto i zde nejdůležitější prevence, čímž je míněno zajištění fyziologických podmínek pro hojení, které sice vzniku jizvy nezabrání, ale mohou negativní dopad jizvy alespoň částečně eliminovat. Naopak produktem patologického hojení mohou být jizvy hypertrofické (lokalizovány v rozsahu původní rány) a keloidní (cípovitě zasahují do okolí),  které mají jinak podobný predilekční výskyt, jsou důsledkem nerovnováhy kolagenní novotvorby a především mají výrazný sklon ke vzniku kontraktur s následnou progresí estetických i funkčních důsledků.

    Mezi hlavní opatření podporující fysiologické hojení patří hlavně prevence vysychání kůže, ochrana před UV zářením,  nekuřáctví, plošné tlakové obklady (zejména u popálenin) a tlakové masáže.

    Svůj smysl má i preventivní akupunkturní masáž, kdy akupunktura dělí jizvy do 3 skupin podle toho, jak ovlivňují energetický oběh akupunkturních meridiánů (jizva volná, jizva rušící hyposenzitivní a hypersenzitivní). Akupunktura definuje 10 bodů, které výrazně ovlivňují komplexní energetickou aktivizaci organismu. Jsou-li tyto body zasaženy jizvou, může to vyvolat dokonce i různé klinické příznaky, jejichž vysvětlení je fysiologicky velmi obtížné.  Např. tzv. dráždivý bod DP17, který se nachází nad středem sterna, popisuje akupunktura jako bod, který reguluje plíce, uvolňuje hrudní koš, ovlivňuje hospodaření s vodou. Poranění DP 17 působí kašel, městnání  a otoky horní poloviny těla. Bodem DP 17 prochází sternotomie, např. po operacích srdce a skutečně na pracovišti provádějící pooperační kardiorehabilitaci byly pozorovány otoky horní poloviny těla i pacientů, kde sternotomie probíhala důsledně středem a bod DP 17 byl zasažen následnou jizvou. Tito pacienti přitom, byli oběhově dobře kompenzováni a městnání horní poloviny těla bylo obtížně vysvětlitelné. U pacientů, kde vedla sternotomie mírně laterálně od střední čáry, nebyly uvedené příznaky pozorovány.

    Velmi účinnou prevencí patologického hojení může být výkonný biostimulační terapeutický laser s výkonem 5 J/cm2 a vybavený IR scannerem. Účinnost této metodiky je prezentovaná publikovanou kazuistikou  popáleného novorozence při vznícení inkubátoru. Další moderní prevencí vzniku hypertrofické jizvy může být tlaková aplikace silikonových gelů. Vyhlazení hypertrofické a keloidní jizvy lze docílit injekcí steroidů do jizvy a následným ošetřením cévním laserem. Určitý efekt dává rovněž lokální kryoterapie. Za chirurgickou metodu vyhlazení kožního povrchu je považována dermabraze pomocí elektrické ruční frézy, jež je samozřejmě spojena i s řadou rizik. Alternativními možnostmi dermabraze jsou chemický peeling a především laserový resurfacing (korekce hypertrofické jizvy erbiovým laserem, povrchové jizvy CO2 laserem či červené jizvy cévním laserem).

    Poněkud jiné metodiky se užívají u korekce atrofické jizvy, je to např. její vyzvednutí injekcí hyaluronanu nebo kolagenu, nebo naopak liposukcí tkáně v okolí vnořené jizvy. Existuje i možnost laserové korekce atrofických jizev laserem Smoothbeam.

    Svůj význam mají rovněž balneologické a fyziatrické možnosti ovlivnění některých jizev, a to zejména z hlediska potřeb rehabilitace, kdy je nutné, aby se jizva uvolnila, stala se vláčnější a neomezovala pohyb kloubů. Piešťanské i smrdácké sirné vody, stejně jako jimi nasycené bahno využívají především specifických účinků síry, která se přes tělesný

Document info
Document views63
Page views64
Page last viewedMon Dec 12 00:44:30 UTC 2016
Pages10
Paragraphs151
Words3771

Comments