X hits on this document

PDF document

Malung – Lima – Sälen - page 19 / 24

173 views

0 shares

0 downloads

0 comments

19 / 24

37. Fulunäs Görälven och Fuluälven flyter här samman och bildar Västerdalälven. Rastplats med statyn Fulunässoldaten, som restes till minne av alla män och kvinnor som skyddat och vaktat gränsen Norge-Sverige under andra världskriget. Norr om rastplatsen finns fortfarande betydande lämningar av en av Sveriges största och viktigaste beredskapsanläggningar från krigs- åren 1939-1945.

This is where the Görälven and Fuluälven rivers merge to form the Västerdalälven. The Fulunäs Soldier statue, located at a rest area, is a monument to all the men and women who protected the Norwegian-Swedish border during the Second World War. North of the rest area are significant remnants of one of Sweden’s largest, most important defenses from the war era, 1939–1945.

Görälven und Fuluälven vereinen sich hier und bilden den Fluss Västerdalälven. Rastplatz mit einer Statue des Fulunäs-Soldaten, der zum Gedenken an jene Männer und Frauen errichtet wurde, die während des Zweiten Weltkriegs die Grenze zwischen Norwegen und Schweden beschützt und bewacht haben. Nördlich des Rastplatzes befinden sich noch immer Reste einer der größten und wichtigsten schwedischen Verteidigungsanlagen aus den Kriegsjahren 1939-1945.

38. Olnispagården Hembygdsgård med anor från 1500-talet, vackert belägen vid Västerdalälven.

16th-century homestead museum, beautifully situated along the River Västerdalälven.

Am Västerdalälven gelegenes Heimatmuseum mit Zeugnissen aus dem 16. Jh.

39. Trollskogen Att gå genom Trollskogen vid Hundfjället är en upplevelse för både stora och små.

The ‘enchanted forest’ by the Hundfjället mountain is a great experience for all ages.

Eine Wanderung durch den „Zauberwald“ am Hundfjället ist ein Erlebnis für Jung und Alt.

40. Köarskärsfjället Gångstig/led med start vid Högfjälls- hotellet. Längs stigen finns rastplats och sittbänkar. Stigen är i 2,3 km asfalterad och därför lämplig för de som har svårt att röra sig i terrängen med t.ex. rullstol, rullator eller barnvagn.

Hiking trail starting at the Högfjällshotellet. There are benches and rest areas along the trail. 2.3 km of the trail is paved, making it suitable for people with wheelchairs, walkers or prams.

Spazier-/Wanderweg mit Startpunkt am Högfjällshotellet. Am Weg liegen Rastplätze und Ruhebänke. Der Weg ist auf 2,3 km asphaltiert und auch für Gehbehinderte, Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen geeignet.

38

38

40

38

40

40

SÄLEN 19

Document info
Document views173
Page views173
Page last viewedFri Jan 20 18:35:03 UTC 2017
Pages24
Paragraphs364
Words3119

Comments