X hits on this document

Word document

Frederiksberg d. 1.7.1996. - page 1 / 12

52 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 12

Frederiksberg d. 1.7.1996.

KLASSIFIKATION I BYGGERIET - DOKUMENT NR. 6 (KAPITEL D)

B4  INFORMATIONSSYSTEMER, DATABASER, DATAREPRÆSENTATION OG -UDVEKSLING, DATAMODELLERING

INFO

Publikation nr: 04/1997 - 14 dokumenter

Projekt: Klassifikation i byggeriet

Dokument nr: 6 - 11 sider

Emnekoder:  c12  *c24

1. udgave: 1.7.1996

Gældende udgave: 29.8.2004

Indhold. Se nedenfor

Generel information: Dokument nr. 6 svarer til kapitel D i bind II til rapporten 'Klassifikation i byggeriet'

Findesteder: www.lisesbibliotek.dk under 'Publikationer', i Lises computerfil tiproj.6x

INDHOLD:

B4.0Indledning.

B4.1Danske informationssystemer og databaser.

1.  Projektdatabasen

2.  Managementsystemer

3.  CAD systemer, kort m.v.

4.  Programsystemer/integrerede systemer inkl. evt. databasesystemer

5.  Beskrivelsessystemer

6.  Mængde- og prisberegninger/Overslag

7.  Dimensionerings- og produktvalgsprogrammer

8.  Analyse-, beregnings- og dimensioneringsprogrammer

9.  Økonomiske analyse- og beregningsprogrammer

10. Regnskaber

11. Produktinformation/Byggevaredatabaser

12. Registreringssystemer/Informations- og forvaltningssystemer

B4.2Systemer for datarepræsentation og -udveksling

B4.2.1Neutrale og applikationsafhængige udvekslingsformater.

B4.2.2EDI og EDIFACT.

B4.2.3STEP.

B4.2.4IAI og IFC.

B4.3Datamodellering.

B4.0INDLEDNING.

"Vanskelighederne med at dele eller udveksle data uden for lukkede systemer er i stigende omfang blevet en forhindring for teknologiske fremskridt og for forbedringer af produktivitet og effektivitet inden for industriel produktion.

Der er to væsentlige fremgangsmåder, som bruges til at tage fat på dette problem. Den ene er at udvikle syntaktiske midler eller anordninger for dataudveksling til lettelse af dataoverførslen. Den anden er at standardisere de forskellige datas betydningsindhold" (Uddrag fra "Product Data Sharing Using STEP Technologies" af 15. februar 1992 fra Digital Equipment Corporation).

Eksemplerne på danske edb-informationssystemer og databaser nævnt efterfølgende i afsnit B4.1 er programmer/programsystemer, som er udviklet til at tilfredsstille specielle behov. De er derfor ikke skabt til at udveksle data. De er heller ikke skabt på grundlag af standardiseret byggeteknisk fagterminologi, eller som det udtrykkes

Document info
Document views52
Page views52
Page last viewedSun Jan 22 02:17:29 UTC 2017
Pages12
Paragraphs406
Words3661

Comments