X hits on this document

Word document

Frederiksberg d. 1.7.1996. - page 10 / 12

45 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 12

(CAD) i USA grundet manglende resultater fra det meget forskningsbetonede arbejde i STEP.

IAI er en åben organisation for alle virksomheder i byggeindustrien. Planen er ikke at levere en fuldstændig løsning for udveksling af byggeteknisk information, og alle udviklede IFC'er vil blive gjort frit tilgængelig. IAI har tætte relationer til UN/EDIFACT, ICIS og ikke mindst STEP. Man kan på mange måder se IAI som den praktiske inplementering af STEP arbejdet.

IFC'er vil blive defineret på basis af krav fra byggeindustrien og softwareudviklerne, og give en metode for informationsudveksling i byggebranchen, som løbende udbygges. Først og fremmest vil IFC levere et "fælles sprog" for definition af elementer i et byggeprojekt. IFC vil være i stand til at levere industribaserede objekter, der indeholder information om bygningsdele/byggedele og relateret projekterings-, udførelses- og driftsinformation.

Til dato (maj 1996) er næsten 150 IFC'er blevet defineret af amerikanske medlemmer af AIA, og de udgives i en endelig første version i september 1996. Hovedvægten er blevet lagt på informationsudveksling til og mellem systemer for arkitektur, ventilation og facilities management. Det meste af den vestlige og asiatiske verden er repræsenteret i AIA. I Danmark har man oprettet et forum (IAI-forum DK), som er en del af en fælles nordisk indsats, der vil have konstituerende møde i løbet af juni 1996.

B4.3DATAMODELLERING.

Der er ifølge Jan Karlshøjs "Principper og metoder for opstilling af datamodeller til byggetekniske anvendelser" forskellige modellerings- eller systemanalyseværktøjer:

1) IDEF funktions- og informationsmodelleringsmetoderne.

2) NIAM informationsmodelleringsmetoden.

3) ER informationsmodelleringsmetoden (Entity-Relationship).

4) EXPRESS data definitionssproget til informationsmodellering

  ifølge STEP standarden ISO 10303-11.

5) Edward Yourdons datastrømsdiagrammer om processer og data.

6) Objektorienterede modelleringsmetoder udfra:

  James Rumbaugh og Grady Booch;

  Peter Coad & Edward Yourdon ifølge "Object-Oriented Analysis" mv

Metoderne kan anvendes til at dokumentere funktion og databehandling i et eksisterende edb-program, eller man kan bruge analysemetoderne til at planlægge funktion og databehandling i et program, der skal udvikles. Metoderne, der enten kan være grafiske eller i læsbar tekst, kan opfattes som sprog til at kommunikere indholdet i et eksisterende eller tænkt edb-program.

Funktionsmodellering.

Funktionsmodeller definerer de funktioner, som eksisterer i henhold til modellens formål, og det er derfor ikke alle funktioner i et system, der identificeres ved en modellering. Modellen viser funktionernes indbyrdes sammenhæng og definerer hvilken type information, der skal være til stede, for at funktionen kan udføres. Det er funktionens informationsbehov, som modelleres, og det er derfor kun en overordnet modellering, som kræver en yderligere analyse for at identificere den grundliggende informationsstruktur. Funktionsmodelleringen tager ofte udgangspunkt i en hierarkisk opbygning, hvor den overordnede funktion gradvist nedbrydes til delfunktioner. Funktionsmodelleringen arbejder dermed med mange abstraktionsniveauer i modsætning til informationsmodelleringen.

Funktionsmodeller dannes hovedsagelig v.h.a. to komponenter:

- Funktion (aktivitet/hændelse/proces)

- Data (datastrømme)

Document info
Document views45
Page views45
Page last viewedTue Jan 17 13:15:28 UTC 2017
Pages12
Paragraphs406
Words3661

Comments