X hits on this document

Word document

Frederiksberg d. 1.7.1996. - page 11 / 12

49 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 12

Informationsmodellering.

Informationsmodellering bruges til at definere data og deres sammenhæng ud fra en logisk betragtning. Informationsmodelleringen er normalt baseret på brug af tre komponenter:

- Entiteter/objekter

- Relationer

- Attributter

Objektorienteret modellering.

I den objektorienterede analyse fokuseres på både funktioner og informationer ved fysiske og fiktive objekter. Objekterne kombinerer informationsanalysens entiteter og funktionsanalysens funktioner. Objekternes egenskaber beskrives v.h.a. dels attributter og dels af services/metoder. Objekternes indbyrdes relationer modelleres som enten meddelelser eller strukturer. De objektorienterede metoder råder ofte over en række forskellige strukturer, som tillader at specificere helhed-dele, generel-specifik strukturer. Ved hjælp af objekternes indbyrdes relationer er det muligt at specificere arv mellem objekterne.

Attributter specificerer objekternes karakteristiske egenskaber svarende til brugen af attributter i informationsmodelleringen. Services/metoder er regler eller funktionsudtryk, som lagres sammen med attributterne i objekterne. Objektet bliver derved i stand til selv at beregne f.eks. funktionsudtryk.

En objektmodel beskriver det betragtede systems information og funktioner, og modellem virker som en direkte oversættelse af det virkelige systems opførsel i modsætning til opdelingen i informations- og funktionsmodelleringen.

Datamodeller.

En model er en repræsentation af et system. Den kan beskrive hvad et system er, hvad det gør, eller hvilke ting det arbejder med.

Betegnelsen af den overordnede datamodel for byggeprocessen kaldes enten "Produktmodel", "Bygningsproduktmodel", "Bygnings Produkt Data Model" eller "Digital Bygningsmodel" - der er frit valg.

Der findes ingen fælles opfattelse af, hvad modellen består af. Bo-Christer Björk foreslår i "Byggproduktmodeller - Nuläge" 1993 fra det svenske Byggforskningsrådet følgende opdeling i fire lag:

Datamodellen1. lag, "Datamodellen", fastlægger, hvorledes den digitale

bygningsmodel udtrykkes i grundlæggende datastrukturer. Det

vil typisk være objekter, klasser, attributter, relationer mv

Den generelleI 2. lag, "Den generelle model", fastsættes regler for,

modelhvorledes generelle og anvendelseuafhængige data skal

repræsenteres og struktureres. Det drejer sig om

funktionelle, fysiske eller beskrivende informationer som

f.eks. geometri, materialedefinitioner, tolerancer, grafisk

repræsentation mv.

Kernen3. lag, "Kernen", fastlægger, hvorledes en bygning kan

dekomponeres i byggeobjekter som f.eks. delsystemer, rum,

bygningsdele, samt hvorledes bygningen kan modelleres ved

hjælp af relationer mellem disse byggeobjekter. I kernen

modelleres informationer, der skal anvendes af flere

applikationer, og i dens opbygning indgår to grundlæggende

objekthierarkier. Det ene hierarki består af stadig mere

specialiserede klasser af standardobjekter. Det andet, der

også benævnes det topologiske netværk, består af en

opsplitning af en bygning i stadig mindre dele, der er

indbyrdes forbundet via bestemte relationer og udgør

modellen af en konkret bygning.

Document info
Document views49
Page views49
Page last viewedSat Jan 21 13:19:53 UTC 2017
Pages12
Paragraphs406
Words3661

Comments