X hits on this document

Word document

Frederiksberg d. 1.7.1996. - page 2 / 12

41 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 12

ovenfor  "standardisering af de forskellige datas betydningsindhold" - da standarderne ikke findes - endnu. Endelig må der stilles spørgsmålstegn ved programmernes grundlag m.h.t. anvendelsen af standardiseret grundterminologi og IT terminologi, hvilket har en fundamental betydning for kvaliteten af de datamodeller, som ligger til grund for edb-programmerne eller informationssystemerne. Her eksisterer der standarder, men kender man dem? og bruger man dem? Følger man med i det omfattende arbejde med udviklingen af nye og forbedrede grundterminologiske og IT terminologiske standarder?

Standardiseringen af de informationsmæssige datas betydningsindhold er hovedemnet for rapporten "Klassifikation i byggeriet" og rapportens mange bilag - og er fagligt set byggeriets fagterminologi.

Men rapporten beskæftiger sig også med grundterminologi og IT terminologi, som optræder i forbindelse med datarepræsentation, dataudveksling og datamodellering i informationsteknologiske værktøjer som datamodeller for informationssystemer og dataudvekslingsformater eller -protokoller.

Her er standardiseringsarbejdet meget omfattende og indviklet. I afsnit B4.2 beskrives neutrale og applikationsafhængige udvekslingsformater herunder de neutrale EDIFACT og STEP standarder for datarepræsentation og dataudveksling. Her bør nævnes, at der i introduktionen til STEP standarden ISO 10303-11 om EXPRESS sproget henvises til, at EXPRESS standarden er overensstemmende med kravene specificeret i ISO/TR 9007 Information processing systems - Concepts and terminology for the conceptual schema and the information base (se bilag B5.4.2). Det er ikke undersøgt, om begrebsdefinitionerne i EDIFACT standarden ISO 9735:1990 Application level syntax rules bygger på eller er i overensstemmelse med andre ISO IT standarder. Endelig er en kort omtale af det nyere IAI initiativ fra de store amerikanske softwareproducenter.

Endelig gøres i afsnit B4.3 rede for datamodelleringsmetoder som IDEF og NIAM m.fl.. Det er ikke fundet oplysninger, om begrebsdefinitionerne i modelleringsmetoderne har baggrund i internationalt standardiseret grundterminologi eller IT terminologi ifølge ovennævnte ISO/TR 9007 eller de mange andre ISO og ISO/IEC standarder opregnet og beskrevet i bilag B5.3 ISO "Terminologien Terminologi" og bilag B5.4 ISO Fagterminologi vedr. IT informationsteknologien.

B4.1 DANSKE INFORMATIONSSYSTEMER OG DATABASER.

De eksisterende danske informationssystemer i byggeriet er en broget blanding af fortidens papirbaserede systemer og nutidens computeriserede eller digitaliserede systemer. Tendensen er klar, de papirbaserede systemer er på retur, og de elektroniske systemer tager over. Hovedkategorierne af de elektroniske systemer er baseret på programsoftware som CAD-programmer, databaseprogrammer, regneprogrammer, tekstbehandlingsprogrammer m.v. mere eller mindre integrerede i de specifikke informationssystemer.  

System- og programskaberne kalder deres kreationer med et utal af navne, hvor kun en detaljeret gennemgang af system- eller programspecifikationerne (hvis sådanne eksisterer) afdækker, hvad det egentlig handler om. I mange tilfælde er det nødvendigt at afprøve selve systemet, før man kan gennemskue, om det dækker ens behov. Efterfølgende eksempler på danske informationssystemer og databaser omfatter kun computeriserede systemer (Se henvisning til "Edb værktøjer til projektering af bygninger og anlæg - Index for programsystemer, programmer mv" i litteraturlistens afsnit 1.2).

1. Projektdatabasen.

Objektorienteret database for både grafiske og alfanumeriske data baseret på produktmodellering.

2. Managementsystemer.

Projektstyringssystemer.

Proces- eller aktivitetsstyringssystemer.

Document info
Document views41
Page views41
Page last viewedSun Dec 11 06:46:22 UTC 2016
Pages12
Paragraphs406
Words3661

Comments