X hits on this document

Word document

Frederiksberg d. 1.7.1996. - page 4 / 12

20 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 12

- bærende konstruktioner

- rørinstallationer

- varme og ventilation

- elektriske kabelføringer

Tegningslister.

Scanningssystemer til tegninger.

Korthåndteringsprogrammer.

4. Programsystemer/Integrerede systemer inkl. evt. databasesystemer.

Programsystemer for indeklima og energiforhold.

Programsystemer for murværksprojektering.

Programsystemer for varmeanlæg med rør, ventiler, pumper og radiatorer.

Programsystemer for ventilationsanlæg med armaturer, ventilatorer, aggregater og lyddæmpere.

Programsystemer for større solvarmeanlæg.

Programsystemer for lavspændingsanlæg inkl. komponentvalg.

Programsystemer for el-installationskanaler.

Informationssystem og database for glasteknik.

5. Beskrivelsessystemer.

Beskrivelsestekster og Generalbeskrivelse fra privat forlag.

Typiske beskrivelsesafsnit fra institutioner.

Produktspecifikke beskrivelsestekster fra producenter.

6. Mængde- og prisberegninger/Overslag.

Kalkulationsprogrammer for Byggedele/"Fagdele".

Kalkulationsprogrammer for Bygningsdele.

Kalkulationsprogrammer til opmåling og kalkulation af byggeentrepriser.

Kalkulationsprogrammer for Renovering og Drift.

Kalkulationsprogrammer for VVS og Fjernvarme.

Kalkulationsprogrammer for Blik og Ventilation.

Kalkulationsprogrammer for elinstallationer.

Styklisteudskrivningsprogrammer/mængdeberegningsprogrammer fra producenter.

7. Dimensionerings- og produktvalgsprogrammer.

Dimensionerings- og produktvalgsprogrammer (produktspecifikke) fra producenter vedr.

- pumper

- ventiler

- pladevarmevekslere

- ventilatorer

- ventilationsaggregater

- ventilationsarmaturer

- belysningsanlæg

8. Analyse-, beregnings- og dimensioneringsprogrammer.

Analyse-, beregnings- og dimensioneringsprogrammer til konstruktioner

- generelle statikprogrammer

- svejste trykbeholdere

- geoteknik mv

- spunsvægge, pæleværker, støttemure, kældervægge

- betonkonstruktioner

- murværk

- murbindere

- stålkonstruktioner til stålhaller

- tyndpladeprofiler

- stålrammer

- trækonstruktioner

- limtræskonstruktioner

- tagkonstruktioner

- befæstigelser

Document info
Document views20
Page views20
Page last viewedSat Aug 06 13:27:54 UTC 2016
Pages12
Paragraphs406
Words3661

Comments