X hits on this document

Word document

Frederiksberg d. 1.7.1996. - page 5 / 12

51 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 12

Beregnings- og dimensioneringsprogrammer til bygningsinstallationer

- afløbsinstallationer

- vandinstallationer

- rørinstallationer til gasser, trykluft, vacuum

- varmeinstallationer

- radiatorinstallationer

- køle-varmeinstallationer

- gulvvarmeinstallationer

- skorstensinstallationer

- ventilationsanlæg

- ventilationskanaler

- ventilationsaggregater

- ventilationsarmaturer

- varme-køleflader

- lavspændingsanlæg

- belysningsanlæg indv. og udv.

Analyse- og dimensioneringsprogrammer til forsyningsnet

- vand

- fjernvarme

- anlæg for rørbunden transport

- afløbssystemer og renseanlæg

- naturgas

- kraftvarmeanlæg

- decentrale kraftvarmeanlæg

- højspændingslinier

Analyse- og beregningsprogrammer til andet

- simulering af brandudvikling

- vurdering af indeklima

- fugtsimulering

- energiforbrug

- varmebehov i bygninger

- varmetab i bygninger

- lydisolering i bygninger

- vurdering af luftforurening

- vurdering af grundvandsforurening

- vurdering af vandløbsforurening

- registrering og vurdering af kemikalieaffaldsdepoter,

 forurenede industrigrunde

- støj fra motorveje og industri

9. Økonomiske analyse- og beregningsprogrammer.

Økonomiberegningsprogrammer for energi

- kraftvarmeanlæg

- vindmølleanlæg

- solvarmeanlæg

Økonomiberegningsprogrammer for belysning

10. Regnskaber.

Byggeregnskabssystemer.

Lystrykregnskabssystemer.

Timesagsregnskabssystemer.

11. Produktinformation/Byggevaredatabaser.

- Rørforeningens varedatabase med VVS produkter baseret på

 "VVS-fællesnumre" i forbindelse med Rørforeningens fælleskataloger

 i ringbind og på CD ROM. Databasen indeholder ca. 133.000

 vareposter.

- DAVID varedatabase (Dansk VVS Infodata) med VVS EDIFACT

 specifikationer for et fælles grundlag for elektronisk udveksling

 af samhandelsdokumenter for Foreningen DAVID's medlemmer.

 Databasen indeholder ca. 90.000 vareposter.

Document info
Document views51
Page views51
Page last viewedSat Jan 21 23:59:25 UTC 2017
Pages12
Paragraphs406
Words3661

Comments