X hits on this document

Word document

Frederiksberg d. 1.7.1996. - page 6 / 12

48 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 12

- TUN varedatabase (Trælasthandlerunionen) med byggematerialer

 baseret på TUN´s varenummersystem og bl.a. varegruppenumre fra

 "Håndbog i Varegruppering". Databasen indeholder ca. 250.000

 vareposter.

- Databaser med el-materiel som f.eks. Louis Poulsen og Co.'

 LP datalinie. Systemet indeholder ca. 40.000 vareposter.

- FABA (Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske

 Belysningsarmaturer) databaser KLDATA og NBDATA med armaturers

 lysfordelinger og NB-tabeller (fungerer kun sammen med

 beregningsprogrammer). Databasen indeholder data om ca. 1300

 belysningsarmaturer.

Producenters specifikke produktlister/-programmer med og uden priser.

Producenters specifikke produktlister/-programmer med specifikationer.

12. Registreringssystemer/Informations- og forvaltningssystemer.

Ledningsregistreringssystemer/grafiske databaser vedr.

- samlede aktuelle ledningsoplysninger LEDNINFO

- afløb

- vand

- fjernvarme

- gas

- væske

- tele

- kabel TV

- el

- signal

Vejdatabaser.

Ejendomsdatabaser, BBR Bygnings- og Boligregister.

Matrikelsystem MS.

Register over ERFA blade.

13. Konverterings- og oversættelsesprogrammer.

B4.2SYSTEMER FOR DATAREPRÆSENTATION OG -UDVEKSLING.

B4.2.1 Neutrale og applikationsafhængige udvekslingsformater.

Jan Karlshøj:

"Inden for projektering, udførelse og drift af bygninger udveksles der løbende informationer elektronisk i neutrale eller applikationsafhængige formater. Neutrale formater er ofte anerkendt af standardiseringsinstitutioner, mens applikationsafhængige formater er specificeret af en softwareproducent.

Informationerne der udveksles i byggesektoren kan opdeles i:

Geometriske informationer

Tekniske og økonomiske informationer

Specifikationer og beskrivelser

EDI, se afsnit B4.2.2

Elektronisk post

Database

Geometriske data.

De geometriske data udveksles normalt i applikationsafhængige formater typisk AutoCAD's DraWingG- (DWG) eller Drawing interchange format (DXF), og mere sjældent i andre f.eks. Intergraphs DesiGN-format (DGN). Egentlige neutrale formater benyttes kun i et meget begrænset omfang i byggebranchen, bortset fra at landmålere ofte anvender Dansk Standard for Fotogrammetri og

Document info
Document views48
Page views48
Page last viewedFri Jan 20 02:29:36 UTC 2017
Pages12
Paragraphs406
Words3661

Comments