X hits on this document

Word document

Frederiksberg d. 1.7.1996. - page 7 / 12

44 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 12

Landmåling (DFSL) til udveksling af kort.

På bygningsområdet struktureres de geometriske data ofte efter Abb AutoCAD brugere i byggesektoren "Lagstruktur", som er baseret på den danske udgave af SfB-systemets Bygningsdeltavle.

Tekniske og økonomiske data.

Tekniske data overføres i applikationsafhængige formater, som enten er rettet mod snævre tekniske områder som f.eks. FEM eller regnearksformater fra f.eks. Excel. Økonomiske data overføres ofte i regnearksformater fra f.eks. Excel eller Lotus.

Specifikationer og beskrivelser.

Tekster med specifikationer eller beskrivelser udveksles hovedsageligt i tekstbehandlingsprogrammernes egne formater, hvor de mest udbredte er Word og WordPerfect. Herudover eksisterer der en begrænset brug af Ascii-filer, d.v.s. rene tekstfiler uden nogen form for typografisk information.

Elektronisk post.

Elektronisk post overføres i en stadig stigende grad enten internt i firmaerne eller mellem firmaer over Internettet. Over Internettet benyttes normalt Small Message Transfer Protocol SMTP til beskeder og Unicode eller Mime til vedhæftning af filer/dokumenter.

Database.

Databaseinformation kan optræde alene eller i kombination med geometriske data. SQL-database forespørgselssproget eller Windows ODBC gør det muligt at udveksle og søge på tværs af systemer."

B4.2.2 EDI og EDIFACT.

Inge Kobberø:

"EDI kan teknisk defineres som "elektronisk overførsel og genanvendelse af data mellem virksomhedernes i øvrigt uafhængige edb-systemer ved hjælp af vedtagne normer for strukturering og fortolkning af disse data uden menneskelig indgriben". EDI har været anvendt i forskellige brancher inden for de sidste mere end tyve år.

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) er en international udvekslingsstandard (ISO 9735:1990  Application level syntax rules), inden for hvilken standarder for kommercielle dokumenter som f.eks. fakturaer, fastlægges. Standarden giver mulighed for at kommunikere data præcist og entydigt, hvilket netop er formålet med elektronisk dataudveksling, der for en stor del skal kunne læses maskinelt.

EDIFACT-udviklingsarbejdet er på internationalt plan foregået i FN-regi, og på europæisk plan under Kommissionen for De Europæiske Fælleskaber. Arbejdet er foregået på tværs af brancher, landegrænser og forretningsgange og er meget omfattende. I oktober 1995 forelå 42 EDIFACT-meddelelser som internationalt godkendte standarder, 130 var på vej til at blive godkendt, og flere var endnu ikke indgået i godkendelsesproceduren.

EDIFACT-standarden bygges i princippet op sådan, at der for samtlige dokumenter anvises et fælles katalog af dataelementer, segmenter m.v..

Det europæiske EDIFACT-udviklingsarbejde for byggesektoren er fra slutningen af 1980'erne og er foregået i MD5, Message Development Group for Architecture, Engineering and Construction. Der er i MD5 udviklet en række dokumentstandarder for byggesektoren, mens der i EDIBUILD, den paneuropæiske brugerforening for byggesektoren, er udarbejdet vejledninger.

EDI-Byg har deltaget i MD5 og været medlem af EDIBUILD. Der er store variationer i EDI anvendelsesområderne inden for de forskellige landes byggesektorer.

Aktuelt eksisterer i Danmark fem forskellige EDI og databasesamarbejder,

Document info
Document views44
Page views44
Page last viewedTue Jan 17 09:34:59 UTC 2017
Pages12
Paragraphs406
Words3661

Comments