X hits on this document

Word document

Frederiksberg d. 1.7.1996. - page 8 / 12

47 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 12

etableret af byggebranchens grossister og grossistsammenslutninger og af industrielle producentsammenslutninger. I grossist-databaserne leverer producenterne informationerne og udførende søger og bestiller varer."

B4.2.3 STEP.

Medens EDIFACT-udviklingsarbejdet hovedsagelig beskæftiger sig med elektronisk dataudveksling i den kommercielle verden, retter udviklingsarbejdet inden for STEP (Standard for Product Data Representation and Exchange) sig i højere grad mod den tekniske verden. I takt med udviklingen af de to standarder, med den stigende anvendelse og de stadigt større tekniske muligheder, har standarderne nærmet sig hinanden. At udviklingsarbejdet mellem de to standarder koordineres, sikres idag bl.a. ved at de samme personer deltager både i EDIFACT- og STEP-udviklingsarbejdet.

STEP-udviklingsarbejdet startede i 1983-84. Inden da havde især Frankrig, Tyskland og USA arbejdet med egne udvekslingsformater, som blev grundlaget for STEP-arbejdet.

STEP-standarden er beregnet til repræsentation og udveksling af tekniske produktdata og benyttes i forbindelse med design/projektering/udvikling, analyse, fremstilling, test, inspektion, serviceinformation og

-dokumentation, specifikationer af krav m.v.. STEP dækker en meget stor informationsmængde, der omfatter produktdata gennem hele produktets livscyklus. STEP inkluderer data vedr. geometri, specifikationer af materialer, tolerancer, beregningsmodeller m.v..

STEP-standarden ISO 10303 "Industrial automation systems - Product data representation and exchange" er opdelt i en serie af dele, som hver har et separat del-nummer. I 1995 er 12 del-standarder godkendt som ISO-standarder omfattende:

ISO 10303-1Overview and fundamental principles.

ISO 10303-11Description methods: The EXPRESS language reference

manual (EXPRESS er informationsmodellerings- og

dataspecifikationssproget, som bruges til at skabe de

begrebsmæssige datamodeller i STEP).

ISO 10303-21 Implementation methods: Clear text encoding of the

exchange structure (Denne standard indeholder den

fysiske overførselssyntax for dataspecifikations-

sprogets fundamentale sprogelementer).

ISO 10303-31Conformance testing methodology and framework:

General principles.

ISO 10303-41Integrated generic resources: Fundamentals of

product description and support.

ISO 10303-42Integrated generic resources: Geometric and

topological representation.

ISO 10303-43Integrated generic resources: Representation

structures.

ISO 10303-44Integrated generic resources: Product structure

configuration.

ISO 10303-46Integrated generic resources: Visual presentation.

ISO 10303-101Integrated Application Resources: Draughting.

ISO 10303-201Application protocol: Explicit draughting.

ISO 10303-203Application protocol: Configuration controlled

Document info
Document views47
Page views47
Page last viewedThu Jan 19 06:49:59 UTC 2017
Pages12
Paragraphs406
Words3661

Comments