X hits on this document

Word document

Frederiksberg d. 1.7.1996. - page 9 / 12

50 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 12

design.

Yderligere 21 dele af standarden forventes at udkomme i nærmeste fremtid.

STEP-udviklingsarbejdet for byggesektoren foregår i STEP AEC (Architecture, Engineering and Construction).

Ifølge CIB workshop i august 1995 på Stanford University i Californien omfatter igangværende STEP AEC projekter udviklingsarbejder vedr.:

ISO 10303-106 BCCM The STEP Building Core Model.

ISO 10303-225 Application Protocol "Building Elements using

Explicit Shape representation"

ISO 10303-229Application Protocol "HVAC" Heating, Ventilation and

Air Condition.

ISO 10303-230Application Protocol "Structural Steel Framework".

De tidligste resultater af disse standardiseringsprojekter kan forventes i 1997-98.

Aktuelt i Danmark er der arbejdet med datamodeller for byggeri i EXPRESS og dataudveksling efter STEP standarden i følgende projekter, som SBI Statens Byggeforsningsinstitut har medvirket i:

! COMBINE I og II (1990-95). I disse projekter har man udviklet prototyper

 på integrerede edb-systemer til bygningsprojektering, hvori

 CAD-programmer og programmer til simulering af bygningers termiske

 forhold og indeklima trækker data fra en fælles datamodel. Centralt i

 COMBINE II systemet befinder sig en objektorienteret database med de

 aktuelle bygningsdata i en EXPRESS struktur og faciliteter for udveksling

 af data i STEP format. COMBINE projekterne har været støttet af EU's

 forskningsprogram JOULE for ikke-nuklear energianvendelse og har haft

 deltagelse af forskere fra omtrent 15 forskellige europæiske

 forskningsinstitutioner.

! Dansk Integreret System (igangværende). De i COMBINE udviklede systemer

 er så komplekse, at de ikke umiddelbart kan implementeres hos byggeriets

 rådgivere. Derfor er SBI for tiden ved at udvikle en mere pragmatisk form

 for sådanne systemer. Det danske system kan ses som en ny måde at udforme

 programmer til byggeteknisk analyse på, idet sådanne programmer udvikles

 på grundlag af en bygningsdatamodel, der deles mellem flere

 delprogrammer, og med indbyggede metoder til dataudveksling i

 overensstemmelse med STEP standarden.

Fra dansk side har der endvidere været deltagelse i Eureka-projekt nr. 130, CIMsteel (bl.a. RAMBØLL v. Jørgen Rubek Hansen). Emnet for dette projekt er udvikling og operational implementering af en internationalt standardiseret referenceramme for integration af alle former for virksomhedssystemer relateret til stålkonstruktioners livscyklus. Projektet er baseret dels på produktdatateknologien, således som denne kommer til udtryk i ISO-standarden STEP, dels på koncepter for integration af (virtuelle) virksomhedssystemer. Den ovenfor nævnte Application Protocol ISO 10303-230 "Structural Steel Framework" udvikles i direkte tilknytning til CIMsteel-projektet.

B4.2.4 AIA og IFC.

IFC (Industrial Foundation Classes) udvikles i regi af IAI (Industry Alliance for Interoperability). IAI har organisationer (chapters) rundt om i verden til at udvikle og sprede viden om IFC. Alliancen vil definere, indføre og publicere Industry Foundation Classes (IFC'er) som en basis for informationsudveksling af byggeteknisk information gennem en bygnings levetid. Dette skal ske på tværs af discipliner og tekniske applikationer. Arbejdet startede i oktober 1994 som et initiativ fra softwarebranchen

Document info
Document views50
Page views50
Page last viewedSat Jan 21 21:32:43 UTC 2017
Pages12
Paragraphs406
Words3661

Comments