X hits on this document

69 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 15

Apostilă

Informaţii generale privind activitatea de aplicare a apostiliei

Începând cu 16 martie 2001, România a aderat la convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale, adoptataă la Haga, la 5 octombrie 1961.

Potrivit art. 2 din Convenţie, fiecare stat contractant scuteşte de supralegalizare actele carora li se aplică această convenţie şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul său.

Supralegalizarea in sensul prezentei convenţii, are in vedere numai formalitatea prin care agenţii diplomatici sau consulari ai ţării pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat atestă veracitatea semnăturii, calitatea in care a acţionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act.

Document info
Document views69
Page views69
Page last viewedTue Jan 24 07:14:20 UTC 2017
Pages15
Paragraphs211
Words1639

Comments