X hits on this document

61 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 15

APLICAREA APOSTILEI POATE FI SOLICITATĂ DE CĂTRE:

a) o persoana fizică, care poate fi:

ruda de gradul I ori soţul/soţia titularului actului; în acest caz actele trebuie să fie însoţite de o copie după actul de identitate al solicitantului (nu al titularului actului), pe care solicitantul să înscrie menţiunea referitoare la calitatea de soţ/soţie sau gradul de rudenie cu titularul actului;

un imputernicit, o altă persoană fizică, care prezintă procură notarială sau imputernicire;

titularul actului.

b) o persoană juridică, care poate fi:

o societate comercială, care a încheiat cu titularul un contract privind prestarea serviciului în favoarea titularului, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens;

Document info
Document views61
Page views61
Page last viewedFri Jan 20 22:39:17 UTC 2017
Pages15
Paragraphs211
Words1639

Comments