X hits on this document

58 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 15

ACTE NECESARE PENTRU APLICAREA APOSTILEI

I. PERSOANE FIZICE

       1.    CERERE TIP - se obţine de la camera 12, parter, din incinta Prefecturii sau de pe pagina de internet a Instituţiei Prefectului  - Judeţul Buzău.

2.    PROCURĂ NOTARIALĂ, în cazul în care există mandatar, în original şi copie xerox;

3.    ACTUL DE IDENTITATE (carte de identitate, buletin de identitate sau paşaport) a titularului sau a mandatarului acestuia, după caz;

4.    DOVADĂ prin care se atestă plata taxei consulare (chitanţă).

5.    ACTELE CARE URMEAZĂ A FI APOSTILATE IN ORIGINAL.  

NOTĂ: În situaţia în care actele oficiale administrative sunt prezentate pentru aplicarea apostilei de către rudele de gradul I (soţ/soţie, părinţi, copii), procura notarială nu mai este necesară. Se va prezenta o copie după actul de identitate al solicitantului pe care acesta va înscrie menţiunea referitoare la calitatea de rudă de gradul I (soţ/soţie, părinţi, copii) cu titularul actului.

Document info
Document views58
Page views58
Page last viewedThu Jan 19 04:49:38 UTC 2017
Pages15
Paragraphs211
Words1639

Comments