X hits on this document

65 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 15

Adeverinţă de stare civilă (Dovadă de celibat), conform anexei nr. 8 din Metodologia pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;

Certificate de cazier judiciar, în original, eliberate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Buzău. Termenul de valabilitate a cazierului judiciar este de 6 luni.  

Adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei, în original. Cererile pentru obţinerea acestor adeverinţe se depun la Serviciul de Evidenţă Informatizată a  Persoanei Buzău.

Adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate, în prealabil, de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din Aleea Industriilor, nr. 1, Buzău.

Actele de studii, în original, vizate, în prealabil, de Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău.

Acte de studii emise de instituţii din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Acte de studii emise de instituţii din subordinea Ministerului Apărării

Acte cu caracter medical (adeverinţe medicale, certificate medicale, recomandări, caracterizări, autorizaţii de liberă practică, adeverinţe de vechime, certificate de concediu medical, bilete de ieşire din spital, adeverinţe de stagiu practic, etc.),în original, vizate în prealabil de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău

Document info
Document views65
Page views65
Page last viewedSun Jan 22 04:20:09 UTC 2017
Pages15
Paragraphs211
Words1639

Comments