X hits on this document

60 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 15

Brevete de turism eliberate de Autoritatea Naţională pentru Turism;

Certificate de competenţă ale personalului maritim navigant, în original, vizate de către Ministerul Transporturilor,Construcţiilor şi Turismului.

Certificate obţinute în urma examenelor de traducători în şi din limbi străine, precum şi atestatele de artişti liber profesionişti.

Certificate de rezidenţǎ fiscală pentru aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri, eliberate de Direcţia Generalǎ a Finanţelor Publice Buzău

Atestat privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale, eliberat de direcţiile de evidenţă a persoanei sau serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanei.

Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini, în original, vizate de MECT – Serviciul Relaţii Internaţionale.

Adeverinţe privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu eliberate de către Casa Judeţeană de Pensii Buzău.

Certificat de membru, eliberat de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medical, avizat anual.

Certificate de competenţă profesională în domeniul transporturilor rutiere, eliberate şi vizate în prealabil de către Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Buzău.

Document info
Document views60
Page views60
Page last viewedFri Jan 20 02:03:34 UTC 2017
Pages15
Paragraphs211
Words1639

Comments