X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 100 / 108

617 views

0 shares

0 downloads

0 comments

100 / 108

Przedmiot obligatoryjny:FILOZOFIA  (OGÓLNOSPOŁECZNY II)

Pozycja planu studiów :

dziennych 2

zaocznych2

wieczorowych2

Nazwa jednostki: Instytut Filozofii

Cel:

Celem przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy studentów o filozofii, rozwinięcie umiejętności studiowania tekstu źródłowego oraz aktywnego uczestniczenia w dyskusji filozoficznej.

Program:

1.

Filozofia i jej przedmiot.

2.

Jońska filozofia prazasady.

3.

Platon - teoria idei.

4.

Arystoteles - metafizyka. Hellenistyczna filozofia życia.

5.

Filozofia św. Augustyna i św. Tomasza.

6.

Powstanie filozofii nowożytnej.

7.

Racjonalizm Kartezjusza.

8.

Rozwój szkoły empirycznej.

9.

Filozofia francuskiego oświecenia.

10.

Idealizm transcendentalny Kanta.

11.

Idealizm obiektywny Hegla.

LITERATURA:

Pozycje zwarte

1.

Tatarkiewicz W.: Historia filozofii, t. 1-3

2.

Fuller A.G.: Historia filozofii, t. 1-2

3.

Filozofia Współczesna Tom I i II. Red. A. Kuderowicz

Document info
Document views617
Page views619
Page last viewedMon Jan 23 21:25:53 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments