X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 102 / 108

577 views

0 shares

0 downloads

0 comments

102 / 108

Przedmiot obligatoryjny: HISTORIA ODRODZONEJ POLSKI (OGÓLNOSPOŁECZNY III)

Pozycja planu studiów :

dziennych 4

zaocznych4

wieczorowych4

Nazwa jednostki: Katedra Historii i Geografii Transportu

Cel:

Przybliżenie studentom studiów ekonomicznych głównych wydarzeń z historii politycznej Polski od odrodzenia Państwa Polskiego w 1918 r. do czasów współczesnych na tle dziejów powszechnych.

Program:

1.

Drogi do niepodległości polski przed 1918 r.

2.

Początki niepodległości:

walka o granice państwa,

kształtowanie się ustroju,

konstytucja marcowa.

3.

Polska od zamachu majowego w 1926 r. do uchwalenia konstytucji kwietniowej w 1935 r.  

4.

Polska w przededniu wybuchu II wojny światowej, Polityka wewnętrzna i zagraniczna.

5.

Polska w okresie II wojny światowej: kampania wrześniowa, polityka okupantów, udział Polaków w wojnie, rząd emigracyjny, polskie państwo podziemne.

6.

Polska po II wojnie światowej: walka o władzę 1944-1948, stalinizm1948-1956, odwilż 1956-1970.

7.

Polska w latach 1970-1989, okres po 1989 r.

LITERATURA:

1.

W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1990, Warszawa 1991

2.

A. Czubiński, Polska i Polacy Po II Wojnie Światowej (1945-1989), Poznań 1998

3.

N. Davies, Boże Igrzysko. Historia Polski, Tom 2, Od Roku 1795, Kraków 1991

Document info
Document views577
Page views579
Page last viewedSat Jan 21 07:09:45 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments