X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 103 / 108

567 views

0 shares

0 downloads

0 comments

103 / 108

Przedmiot obligatoryjny: GOSPODARKA A ŚRODOWISKO

Pozycja planu studiów :

dziennych 6

zaocznych5

wieczorowych5

Nazwa jednostki: Katedra Doktryn Ekonomicznych i Gospodarki Przestrzennej

Cel:

Celem jest umożliwienie słuchaczom zrozumienia zagadnień związanych z gospodarką zasobami przyrody i ochroną środowiska naturalnego. Ponadto zwrócenie uwagi, że przyspieszenie wzrostu gospodarczego powoduje zwiększenie eksploatacji zasobów surowcowych, a to pociąga za sobą wzrost zanieczyszczenia i degradacji środowiska.

Program:

1.

Podstawowe pojęcia ochrony środowiska

2.

Współczesne zagrożenia środowiska przyrodniczego.

3.

Polityka środowiskowa państwa.

4.

Kierunki i formy ochrony przyrody i środowiska

5.

Działalność finansowa oraz prawno-administracyjna w ochronie środowiska

6.

Kierunki i formy proekologicznej działalności człowieka (ekorozwój, ekorolnictwo), ekoturystyka, rekultywacja terenów przemysłowych, technologie bezodpadowe.

7.

Zarządzanie zasobami środowiska

8.

Prawne i ekonomiczne aspekty ochrony i racjonalnego wykorzystania środowiska

9.

Pojęcie i podstawy strategii ekorozwoju

10.

Globalne aspekty zanieczyszczenia i ochrony środowiska.

LITERATURA:

Pozycje zwarte:

1.

E. Mazur: Słownik ekologii i ochrony środowiska. US Szczecin 1998

2.

E. Mazur: Środowisko przyrodnicze. Zagrożenia, ochrona i kształtowanie. US Szczecin 2004.

3.

S. Czaja, A. Becla: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. Wyd. AE we Wrocławiu 2002.

4.

A. Bernaciak, W. Gaczek: Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Wyd. AE w Poznaniu 2001.

5.

B. Fiedor (red.): Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. C.H.BECK Warszawa 2002.

Czasopisma:

1.

AURA

2.

Zielona arka

3.

Eko i my.

Document info
Document views567
Page views569
Page last viewedFri Jan 20 18:57:35 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments