X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 104 / 108

548 views

0 shares

0 downloads

0 comments

104 / 108

Przedmiot obligatoryjny: PRAWO CYWILNE

Pozycja planu studiów :

dziennych 7

zaocznych6

wieczorowych6

Nazwa jednostki: Zespół Prawa Transportowego i Ubezpieczeń

Cel:

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami prawa cywilnego. wprowadzenie pojęć i instytucji funkcjonujących w prawie cywilnym. zapoznanie z aktami normatywnymi, językiem prawnym i prawniczym.

Program:

1. Elementarne wiadomości o prawie - pojęcie: norma prawna, przepis prawny, egzegeza tekstu prawnego, luki w prawie i ich usuwanie, stosowanie prawa, budowa normy prawnej,

2. Prawo cywilne - część ogólna

pojęcie prawa cywilnego

źródła obowiązującego prawa

klauzule generalne

zdarzenia prawne

osoby fizyczne: zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, oznaczenie osoby fizycznej, miejsce zamieszkania

osoby prawne: pojęcie i systematyka, osobowość prawna, nazwa i siedziba osoby prawnej, rejestry, skarb państwa w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym

3. Prawo rzeczowe

pojęcie i rodzaje rzeczy

pożytki: pojęcie i podział, znaczenie prawne

graniczone prawa rzeczowe: zastaw, hipoteka, inne

4. Zobowiązania

pojęcie stosunku zobowiązaniowego

podmioty stosunku zobowiązaniowego

powstanie zobowiązań, zmiana stosunku zobowiązaniowego, ustanie stosunku zobowiązaniowego, umowy

5. umowy zobowiązaniowe

umowy przenoszące własność na rzeczy

umowy uprawniające do korzystania z rzeczy

umowy o świadczenie usług

LITERATURA:

Pozycje zwarte

1. Górski Wł., Wesołowski K.: „Prawo dla ekonomistów”

2. Kodeks Cywilny

3. Komentarz Do Kodeksu Cywilnego

Czasopisma

1. Państwo I Prawo

2. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

3. Gazeta Prawna

Document info
Document views548
Page views550
Page last viewedThu Jan 19 11:18:28 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments