X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 105 / 108

531 views

0 shares

0 downloads

0 comments

105 / 108

Przedmiot obligatoryjny: MAKROEKONOMIA

pozycja planu studiów :

dziennych 8

zaocznych7

wieczorowych7

Nazwa jednostki: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Cele:

Ułatwienie dostępu i zrozumienia literatury

Międzynarodowej i wyrobienie umiejętności posługiwania

Się agregatami makroekonomicznymi w praktyce podejmowania decyzji.

Program:

1.

Narzędzia ekonomisty

2.

Gospodarka narodowa

3.

Rachunek globalny w gospodarce narodowej

4.

Budżet państwa, deficyt i dług publiczny

5.

Popyt zagregowany a równowaga gospodarcza

6.

Pieniądz i system bankowy

7.

Rynek pieniądza

8.

Model IS-LM a polityka fiskalna i monetarna

9.

Rynek pracy

10.

Inflacja a bezrobocie

11.

Model zagregowanej podaży i popytu as-ad

12.

Gospodarka otwarta

13.

Równowaga zewnętrzna

Literatura:

Pozycje zwarte

1.

D. Begg, St.Fischer, R. Dornbusch,: Ekonomia tom 1, 2, 3 PWN, Warszawa 1996

2.

P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus: Ekonomia tom1, 2, PWN, Warszawa 1995

3.

R. J. Barro: Makroekonomia, PWE Warszawa 1997

4.

R. E. Hall, J. B. Taylor: Makroekonomia, PWN Warszawa 1997

5.

Czarny B., Czarny E., Bartkowiak R., Rapad R.: Podstawy ekonomii, PWE Warszawa 1998

6.

Próchnicki I.: Zrozumieć gospodarkę. Makroekonomia, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 1997

7.

Grzelak A.: Makroekonomia w procesie integracji z UE, WSIE, Szczecin 2002

Czasopisma

1.

Życie Gospodarcze,

2.

Biznesmen,

3.

Rzeczpospolita,

4.

Rynki zagraniczne

Document info
Document views531
Page views533
Page last viewedTue Jan 17 19:34:37 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments