X hits on this document

Word document

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW - page 106 / 108

603 views

0 shares

0 downloads

0 comments

106 / 108

Przedmiot obligatoryjny:MATEMATYKA

Pozycja planu studiów :

dziennych 9

zaocznych8

wieczorowych8

Nazwa jednostki: Zespół Metod Ilościowych

Cel:

Uzyskanie podstawowej wiedzy niezbędnej do opanowania przedmiotów kierunkowych i jej aplikacja w naukach ekonomicznych.

Program:

1.

Przestrzeń wektorowa r, baza przestrzeni, podprzestrzeń r; algebra macierzy, wyznacznik macierzy, macierz odwrotna, równania macierzowe; układy równań liniowych i nierówności liniowych - przykłady ekonomiczne; przestrzeń metryczna; ciągi punktów przestrzeni metrycznej i ich zbieżności, granice i ciągłość odwzorowania w przestrzeni metrycznej.

2.

Rachunek różniczkowy funkcji jednej i wielu zmiennych.

3.

Ekstrema lokalne; wprowadzenie do równań różniczkowych - zastosowania w ekonomii.

4.

Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - całka nieoznaczona i oznaczona, całki niewłaściwe.

LITERATURA:

Pozycje zwarte

1. Skrypt Uczelniany: „Matematyka dla studentów ekonomii”

2. Piszczała M. J., Wojcierzyn M.: „Matematyka z zadaniami”

3. Barańska T., Karwacka J., Nykowska M.: Zadania z matematyki”. Podręcznik dla studiów ekonomicznych

4. Ostoja-Ostaszewski A.: Matematyka w Ekonomii”

Document info
Document views603
Page views605
Page last viewedMon Jan 23 02:45:19 UTC 2017
Pages108
Paragraphs10939
Words20950

Comments